1. Nieuws
  2. Twee informatiesessies voor leveranciers over afsprakenstelsel

Twee informatiesessies voor leveranciers over afsprakenstelsel

14 juli 2020

Speciaal voor leveranciers van zorginformatiesystemen en integratiesystemen organiseren we twee digitale informatiesessies over het VIPP Babyconnect Afsprakenstelsel.

Het afsprakenstelsel bevat technische specificaties en veel kennis en achtergrondinformatie die nodig zijn om gebruiksvriendelijke digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg te bereiken. Je vindt informatie om te starten met het ontwikkelen en implementeren van de techniek. Hierdoor is dit afsprakenstelsel interessant voor leveranciers.

Tijdens deze sessies praten we de leveranciers bij over de volgende aspecten van het afsprakenstelsel:

  • De aanleiding en totstandkoming
  • De structuur
  • De belangrijkste uitgangspunten
  • De architectuur
  • De consultatieronde

Daarnaast is er ruimte om vragen te stellen. De twee sessies zijn inhoudelijk identiek.

Data:

  • 20 augustus van 8.30-10.00 uur
  • 25 augustus van 16.00-17.30 uur

Aanmelden:

Je kunt je aanmelden via info@carecodex.org

Het afsprakenstelsel

Het VIPP Babyconnect Afsprakenstelsel beschrijft de afspraken, architectuur en (technische) specificaties die nodig zijn om interoperabiliteit van geboortezorg te bereiken.

Interoperabiliteit als leidraad voor het afsprakenstelsel

Voor goede en efficiënte zorg is het belangrijk dat je informatie eenduidig vastlegt en uitwisselt. Om dit voor elkaar te krijgen moeten systemen, gemaakte afspraken en randvoorwaarden op allerlei niveaus op elkaar aansluiten; van beleid tot IT-infrastructuur. Deze niveaus moeten daarbij allemaal voldoen aan de wetgeving, privacy en geldende standaarden. Dit noemen we interoperabiliteit.