1. Nieuws
  2. Tijd voor resultaten – blog van programmamanager Susan Osterop

Tijd voor resultaten – blog van programmamanager Susan Osterop

26 oktober 2023

Als je al een lange tijd aan een project werkt, dan kan het geduld opraken. Maar bij mij is dat het tegendeel. VIPP Babyconnect is niet alleen een programma van de lange adem, het is een hele beweging die we met elkaar in gang zetten. Nu is de tijd aangebroken om resultaten te gaan laten zien. En dat gaat gebeuren! In deze blog neem ik jullie mee in de resultaten die zijn behaald en gaan komen.

We hebben de flow te pakken
Alle projectteams van de negen regionale partnerschappen zitten in een goede flow. De werkzaamheden zijn verdeeld. Zo heeft ieder partnerschap een kartrekkersrol op zich genomen, waarmee ze met een leverancier intensief aan de slag gaan om gegevensuitwisseling te realiseren. En ik geloof erin, dit jaar gaan de eerste “livegangen” plaatsvinden, zodat er begin 2024 over alle VSV’s in het land uitgerold kan worden. Zijn we er dan?
Nee, zeker niet. Want waarborgen dat het ook na de subsidieperiode door blijft gaan is misschien nog wel belangrijker. Gegevensuitwisseling in de geboortezorg moet een vaste plek krijgen en doorontwikkelen.

Groeimodel
Gegevensuitwisseling realiseren gaat in kleine stapjes; dit betekent gaan doen en laten groeien. We hebben niet in één keer alle data beschikbaar. Sommige zorgverleners starten als eerste en de cliënt heeft niet direct een PGO met alle geboortezorggegevens. We hebben wel inmiddels met alle onderdelen een start gemaakt. En alle kleine resultaten van de afgelopen tijd gaan nu bij elkaar komen. We kunnen ontwikkelen, testen en implementeren tegelijk. Als we maar durven en doen. Zo kun je bouwen met groeipaden. In dit artikel met animatie worden de groeipaden uitgelegd.

Eindgebruikers aan het roer
Er wordt veel geduld van zorgverleners gevraagd, maar er zijn ook actieve zorgverleners die meehelpen in de ontwikkeling. Zij zijn te vinden in diverse stuurgroepen en werkgroepen en zijn nauw betrokken bij de testen en livegangen. Ook in eindgebruikersgroepen zorgen zorgverleners in “co-creatie” dat het project mogelijk wordt. Zoals bijvoorbeeld de expertgroep van de viewer, zij komen maandelijks bij elkaar om de viewer te beoordelen en mee te denken over de ontwikkeling en functionaliteit. Een mooi voorbeeld van ontwikkeling, terwijl we door kunnen gaan met implementeren. Want pas wanneer de eindgebruikers aan het roer komen, weten wij of we het goed doen!

Spannende tijden
Verschillende regionale partnerschappen gaan nu langzamerhand starten met livegangen, maar het project blijft de komende maanden een grote uitdaging. Voor de zorgverleners onderling is het van groot belang dat collega’s elkaar stimuleren om ook live te gaan en gebruik te maken van de viewer. Je kunt klein beginnen; vraag bijvoorbeeld een ziekenhuis, een verloskundigenpraktijk en een kraamorganisatie binnen hetzelfde VSV. Als zij zien dat het kan, gaan ze er mee werken en ook collega’s stimuleren. Ondertussen maken wij ons klaar voor de grote uitrol in het land in 2024.

Cliënt kan ook meedoen
En ook dit jaar kunnen de eerste cliënten geboortezorginformatie in hun PGO gaan verwachten en uitproberen. Met de mijlpaal dat de PGO- gegevensdienst is gepubliceerd, betekent dit dat leveranciers van een PGO zich kunnen gaan kwalificeren en dat is goed nieuws voor de cliënten. Ook hier geldt: klein beginnen. Er komt steeds meer geboortezorgdata beschikbaar, dus de eerste cliënten in het land kunnen hun PGO straks gaan uitproberen!

Kortom, er gebeurt veel onzichtbaar op de achtergrond en in de regionale partnerschappen. Het is de tijd voor resultaten.