1. Nieuws
  2. Subsidie kan aangevraagd worden!

Subsidie kan aangevraagd worden!

28 juni 2019

VWS stelt vanaf maandag 1 juli een subsidie beschikbaar voor verbetering van de digitale informatie-uitwisseling in de geboortezorg. De ondersteuning bedraagt maximaal 88.200 euro per VSV of IGO dat bij een zogenoemd regionaal partnerschap is aangesloten.

Waar je aan moet voldoen lees je in de beleidsregel, die gepubliceerd is op de website van het ministerie van VWS.

 

Dit is de beleidsregel op hoofdlijnen:

  • De minister kan de subsidie verstrekken aan penvoerders van regionale partnerschappen in de periode 1 juli 2019 tot 31 december 2022.
  • De subsidie is bestemd voor implementatie, coördinatie, organiseren van inspraak en informeren van zorggebruikers. De subsidie is niet bestemd voor de licenties voor zorginformatiesystemen.
  • De regionale partnerschappen werken volgens de formats die het programmabureau Babyconnect beschikbaar stelt en delen hun kennis met andere regio’s en rapporteren over de voortgang
  • De subsidie kan worden aangevraagd in drie perioden (juli-september 2019; februari-maart 2020; november-december 2020).
  • De regionale partnerschappen sluiten een samenwerkingsovereenkomst volgens het format dat het programmabureau Babyconnect beschikbaar stelt via de website.
  • De hoogte van de subsidie komt overeen met de werkelijke kosten, zoals begroot in het regionaal projectplan, met een maximum van 88.200 euro per aangesloten VSV of IGO.
  • Bij toekenning van de subsidie ontvangt de penvoerder van het regionaal partnerschap een voorschot van 70% van de toegekende subsidie. De definitieve en volledige toekenning van de subsidie door VWS is gebaseerd op het behalen van de in de beleidsregel overeengekomen resultaten.
  • De behaalde resultaten worden door VWS getoetst aan de uitkomstdoelen van het Informatieberaad Zorg op het gebied van medicatieveiligheid, de patiënt centraal, digitale overdracht, en eenmalig vastleggen voor meervoudig gebruik.
  • De informatie-uitwisseling die door deze subsidie mogelijk wordt gemaakt, maakt zorginformatie voor patiënten en cliënten toegankelijk via de Persoonlijke gezondheidsomgevingen (PGO’s) die voldoen aan het MedMij-afsprakenstelsel.

Aan deze samenvatting kunnen geen rechten worden ontleend; raadpleeg voor de volledige regeling het originele document (Beleidsregel/subsidieregeling).