1. Nieuws
  2. Stichting CareCodex versterkt raad van toezicht en raad van bestuur

Stichting CareCodex versterkt raad van toezicht en raad van bestuur

23 juli 2019

Stichting CareCodex heeft haar raad van toezicht uitgebreid met lid Manuela Spaninks en voorzitter Rinus van Riel. De zittende leden René Glas, Anoeska Mosterdijk en Durk Berks zijn aangebleven. Sonia Jennings is per 1 augustus benoemd als lid raad van bestuur naast voorzitter Dorine Veldhuyzen.

Aanleiding voor uitbreiding van de raad is de start van het programma Babyconnect onder verantwoordelijkheid van stichting CareCodex eerder dit jaar. De realisatie van dit programma van VWS en het geboortezorgveld past geheel in de missie van stichting CareCodex. De stichting wil de gezondheidszorg verbeteren door transparante, veilige, digitale informatie-uitwisseling tussen zorgverleners en cliënt/patiënt mogelijk te maken. Hierbij staan privacy en security by default en by design hoog in het vaandel. De raad van toezicht beschikt nu over de ervaring en expertise die nodig zijn voor het toezicht op cross-sectorale en sectorale programma’s voor informatiedeling in de gezondheidszorg. Rinus van Riel is ervaren bestuurder en changemanager in not-for-profit organisaties, waaronder ziekenhuizen. Manuela Spaninks is actief als parttime CFO & adviseur bij diverse bedrijven in zorg en welzijn, en werkte eerder als CFO en interim bestuurder in de kraamzorg. Anoeska Mosterdijk is directeur van brancheorganisatie InEen voor eerstelijns gezondheidszorg en werkte eerder als MT-lid Curatieve Zorg bij VWS. René Glas is interim privacy-expert bij DPA Privacy en voorheen PwC. Durk Berks is gynaecoloog in het Dijklander ziekenhuis en vanaf de start van CareCodex betrokken als ambassadeur van het werken vanuit het perspectief van de patiënt/cliënt in de geboortezorg en in de gegevensuitwisseling.

Het nieuwe lid van de raad van bestuur Sonia Jennings is bestuurder en adviseur in de eerstelijns gezondheidszorg, waaronder ook de geboortezorg. Zij is gespecialiseerd in onder andere financiën, organisatieverandering en mediation. Corine van Geffen, kwartiermaker Babyconnect en interimbestuurder CareCodex, neemt hiermee afscheid van de stichting per 1 september 2019.