Maak kennis met je ROS

  1. Stappenplan regio’s
  2. Maak kennis met je ROS

Regionale ondersteuningsstructuren (ROS) adviseren en begeleiden vanuit hun onafhankelijke positie de regionale en gebiedsgerichte samenwerking in én met de eerstelijnszorg. Dit doen ze in samenwerking met professionals uit de eerste lijn, tweede lijn, het sociaal domein, gemeenten, zorgverzekeraars, kennis- en onderzoeksinstituten.

Wat kan een ROS voor je betekenen?

Een ROS kan optreden als projectleider of als penvoerder. Een penvoerder is een partij met een juridische entiteit (een VSV heeft dat niet, een IGO wel), die formeel de subsidie aanvraagt.

Benieuwd naar jouw ROS in de buurt? Bekijk hier de landkaart.

Het kan zijn dat een ROS niet deelneemt in het regionaal partnerschap. Neem dan contact op met het programmabureau van Babyconnect voor de mogelijkheden.

Lees ook:

Je bent in: verkenning

Heb je een vraag?

Neem dan contact op met Susan Osterop, programmamanager.