Laatste check door Babyconnect

  1. Stappenplan regio’s
  2. Laatste check door Babyconnect

Als de subsidie kan worden aangevraagd gaat de aanvraag naar het programmabureau van Babyconnect. Het programmabureau doet een laatste check voordat alles wordt doorgestuurd naar het ministerie van VWS. Er wordt bekeken of de stukken compleet zijn en er vindt een inhoudelijke check plaats.

Let op!

Deze laatste check vindt plaats binnen de aanvraagperiode en moet dus meegenomen worden in de planning. Normaliter is de deadline voor het aanleveren aan Babyconnect twee weken voor de sluiting van de subsidieaanvraag. Neem voor vragen hierover contact op met het programmabureau.

Je bent in: subsidieaanvraag

Heb je een vraag?

Neem dan contact op met Susan Osterop, programmamanager.