Je eigen VSV/IGO

  1. Stappenplan regio’s
  2. Je eigen VSV/IGO

Een van de eerste stappen is om jouw VSV of IGO in kaart te brengen. Welke mensen zitten er hier allemaal in, vanuit welke disciplines? Welke leden zijn het meest actief?

Het is verstandig om het onderwerp digitale gegevensuitwisseling te agenderen op de VSV-vergaderingen om te peilen welke wensen en behoeftes er leven onder de aangesloten zorgverleners. Zorg ervoor dat dit onderwerp vast op de agenda staat.

Het is belangrijk dat iedereen achter het besluit staat om digitale gegevensuitwisseling te realiseren. Dit geldt niet alleen binnen jouw VSV, maar voor de gehele regio. Om aanspraak te kunnen maken op de subsidie is een van de eisen dat je een regionaal partnerschap vormt waarmee je de aanvraag indient.

Regionaal partnerschap

Een regionaal partnerschap bestaat uit minimaal drie VSV’s en/of IGO’s, tenzij er door uitzonderlijke geografische omstandigheden slechts twee VSV’s in de regio beschikbaar zijn. Bij voorkeur is de gemeentelijke gezondheidsdienst (GGD) of een andere aanbieder van jeugdgezondheidszorg betrokken.

In een regionaal partnerschap werk je samen met een RSO (regionale samenwerkingsorganisatie) en/of ROS (regionale ondersteuningsstructuur).

Tip!

Bij het opzetten van een regionaal partnerschap kun je ook aansluiten bij een samenwerkingsverband als die er is in de regio, bijvoorbeeld coalities van Kansrijke Start of projecten bij gemeenten.

Je bent in: verkenning

Heb je een vraag?

Neem dan contact op met Susan Osterop, programmamanager.