1. Nieuws
  2. SG Erik Gerritsen van VWS: ‘Babyconnect is een prachtige voorloper’

SG Erik Gerritsen van VWS: ‘Babyconnect is een prachtige voorloper’

22 januari 2019

Tijdens de landelijke E-healthweek, dat een podium biedt voor vernieuwende initiatieven op het gebied van ICT en E-health, organiseerde Babyconnect een bijeenkomst over behaalde resultaten en over wat er de komende tijd gaat gebeuren. De aanwezigen op deze dag, dinsdag 22 januari jl., waren bestuurders van (geboorte)zorgorganisaties, VSV’s en IGO’s, RSO’s, ROS, deelnemers pilotregio’s en overige betrokken partners van Babyconnect.

Er stond veel op het programma. Hieronder een terugblik:

Opening

Bert Huisman, bestuurslid van RSO Nederland, informeerde in zijn openingswoord de aanwezigen over de activiteiten van Babyconnect in het afgelopen jaar.

“RSO is opgetreden als aannemer van deze fase van het project en daarbij hebben we veel waardering voor de samenwerking met VWS. Door deze bijzondere samenwerking zijn we zover gekomen,” wist Huisman de aanwezigen te vertellen.

Visie Babyconnect

Gynaecoloog Durk Berks, een van de ambassadeurs van Babyconnect, vindt dat gegevensuitwisseling in de geboortezorg anders kan. Zo vertelde hij tijdens zijn presentatie: “Nu leggen de zorgprofessionals de gegevens van een cliënte vast voor zichzelf, voor een momentopname in haar leven. Gepaster zou zijn het leven van een cliënte als uitgangspunt te nemen. En om ervoor te zorgen dat de gegevens die je nu als zorgverlener opslaat, ook gebruikt kunnen worden door een zorgverlener in de toekomst.” Vanuit dit uitgangspunt is het samenwerkingsprogramma Babyconnect aan de slag gegaan.
Hieronder een film waarin Durk Berks zijn visie uitlegt:

Cliënt aan het woord

Cynthia van Stiphout, moeder van twee kinderen, voorzitter van moederraad Geboortehart en bovendien lid van de cliënt-gebruikersgroep van Babyconnect, vertelt in een korte film over het voordeel van gegevensuitwisseling voor zwangeren en kraamvrouwen.

Deze film noemt het belang van gegevensuitwisseling voor cliënten. Bij de aanpak van Babyconnect staan zij centraal, zij hebben de regie op hun gegevens. De cliënt bepaalt wie welke informatie mag inzien.

Eerste resultaten pilotregio’s

Susanne Zuidhof, projectleider van pilotregio Noord-Holland-Noord, presenteerde de resultaten die behaald zijn in de pilotregio’s Noord-Holland Noord (Midden-Kennemerland en Westfriesland) en Amsterdam.
Susanne lichtte toe: “Het doel van de eerste fase van de pilots in het afgelopen jaar was om een (kleine) set gegevens uit te wisselen tussen betrokken zorgverleners. Het gaat om de NAW-gegevens, bloedgroep, rhesus, HB, bloeddruk en de verloskundige voorgeschiedenis. Er gaan in de toekomst steeds meer sets gegevens gedeeld worden.”

Susanne liet vervolgens een film zien waarin wordt getoond hoe het in de praktijk werkt. De film laat zien dat het uitwisselen van een kleine set informatie tussen een verloskundige, gynaecoloog en kraamzorg mogelijk is. Veel zorgverleners, technici, leveranciers en andere betrokkenen hebben de afgelopen periode hard gewerkt om dit resultaat te behalen.
Bekijk de film hieronder:

Roadmap

Dorine Veldhuyzen, programmamanager Babyconnect, lichtte in haar presentatie de Roadmap toe. De Roadmap 2019-2022 laat zien welke stappen er nodig zijn binnen de geboortezorg in Nederland om het digitaal uitwisselen van zorggegevens mogelijk te maken. Zo hebben alle betrokken partijen in de geboortezorg inzicht wat er de komende jaren gedaan moet worden om in 2022 digitale gegevensuitwisseling te hebben gerealiseerd. “Het plan is daarbij een hulpmiddel om de landelijke en regionale aanpak op elkaar af te stemmen. Het geeft daarmee ook inzicht voor andere programma’s, partijen en voor het ministerie van VWS in de samenhang tussen alle actoren en activiteiten,” legde Dorine Veldhuyzen uit.

Overhandiging Roadmap aan Erik Gerritsen, Secretaris-Generaal bij het ministerie van VWS

Dorine Veldhuyzen overhandigde de Roadmap en een schematische weergave van de stappen aan Erik Gerritsen.
“Zorginformatie komt beschikbaar op het juiste moment en op de juiste plaats, zowel voor de zorgverlener als voor de cliënt. En dat is belangrijk,” aldus De Secretaris-Generaal van het ministerie van VWS. Om VSV’s hierbij te ondersteunen stelt VWS vanaf het voorjaar een subsidie beschikbaar. Erik Gerritsen deelde zijn advies met de zaal: “Ga samen met je regio in gesprek over hoe je gegevensuitwisseling wil gaan vormgeven en bereid met een aantal VSV’s gezamenlijk een subsidieaanvraag voor. Als u nu start met de voorbereiding, bent u in het voorjaar klaar voor de aanvraag.”

Meer informatie over de voorbereiding van de subsidieaanvraag? Download nu het hulpmiddel om te zien of u aan alle eisen voor aanvraag voldoet.

Inrichting programmabureau Babyconnect

Het ministerie van VWS heeft Corine van Geffen gevraagd als kwartiermaker te inventariseren onder welke bestaande organisatie het programmabureau het beste kan aansluiten. Dit is noodzakelijk voor VWS om de beoogde subsidie voor het programma te verstrekken. Om tot een gewogen advies te kunnen komen, heeft Corine met alle betrokken partijen in de (geboorte)zorg gesprekken gevoerd en deze om input gevraagd.

“Verschillende varianten waren mogelijk. Van alle genoemde varianten is het onderbrengen van het programmabureau bij Stichting CareCodex de variant met het meeste draagvlak bij de partijen in de geboortezorg. Deze variant voldoet tevens aan de meeste van de door VWS gestelde criteria,” aldus kwartiermaker Van Geffen.
VWS heeft in navolging hierop besloten dat het programmabureau onder de juridische entiteit van CareCodex zal vallen.

Concrete stappen voor VSV’s

Als laatste onderdeel van de bijeenkomst legden Laura Steentjes, beleidsmaker bij het ministerie van VWS en Susanne Zuidhof, contactpersoon voor VSV’s, uit welke stappen VSV’s concreet kunnen nemen om tot een subsidieaanvraag te komen. Er is inmiddels een hulpmiddel beschikbaar voor VSV’s om na te gaan of ze aan alle eisen voldoen. Als dat nog niet het geval is, kan het programmabureau van Babyconnect daar mogelijk bij helpen.
“VSV’s kunnen zich nu al voorbereiden op de subsidieaanvraag. We verwachten in april de publicatie van de subsidieregeling voor opschaling van Babyconnect. Hiermee kan de geboortezorg haar voorsprong behouden en een voorbeeld zijn voor de rest van de zorg in Nederland”.

Om de presentatie van deze bijeenkomst te downloaden, klik je hieronder: