1. Nieuws
  2. Verkenning screensprogramma’s en Babyconnect

Verkenning screensprogramma’s en Babyconnect

12 juni 2019

Samen met RIVM/Centrum voor bevolkingsonderzoek organiseerde Babyconnect op dinsdag 11 juni jl. een gebruikersbijeenkomst met zorgverleners. Tijdens deze sessie hebben we met elkaar verkend hoe de screeningsprogramma’s zoals DEP-SEO, PSIE, NHS en NGS* in relatie staan tot de ontwikkelingen van Babyconnect.

Bij de bijeenkomst was van bijna alle disciplines van het primaire zorgproces iemand aanwezig: verloskundige, gynaecoloog, kraamverzorgende, maar ook iemand vanuit de zorgorganisatie. Een JGZ-verpleegkundige en/of screeningsmedewerker kon helaas niet aanwezig zijn. We hopen dat deze discipline de volgende keer wel kan aansluiten, want zij spelen een belangrijke rol bij de screeningsprogramma’s.

In een toelichting door de programmamanager PSIE, adviseur informatiemanagement PSIE/NHS en projectleider DEP/SEO van het RIVM/Centrum voor bevolkingsonderzoek werd het primaire zorgproces van een zwangerschap en bevalling per screeningsprogramma’s doorgenomen. Hierbij werden, in een schematische weergave, het berichtenverkeer en de zogenaamde informatiehuishouding stap voor stap belicht.

Denk hierbij aan een overzicht van wanneer welke informatie aan de zwangere gegeven wordt, door welke zorgverlener of instelling en hoe de informatie vanuit de screeningsprogramma’s weer verwerkt wordt.

De aanwezigen spraken uitgebreid over het geven van toestemming door de cliënt en de diverse mogelijkheden. Ook werd stilgestaan bij de knelpunten die hierbij (kunnen) optreden. Met de ontwikkelingen van gegevensuitwisseling binnen de geboortezorg en de online toestemmingsvoorziening (OTV) kunnen verbeteringen hierin doorgevoerd worden.

De bijeenkomst werd afgerond met het benoemen van diverse kansen met betrekking tot de ontwikkelingen van gegevensuitwisseling in de geboortezorg en de diverse screeningsprogramma’s.

Zo wordt afgesproken dat de procesbeschrijvingen voor de screeningsprogramma’s meegenomen gaan worden in de pilots van Babyconnect. En dat deze, in afstemming met RIVM/Centrum voor bevolkingsonderzoek en de focusgroep screening van NICTIZ , op de agenda komen van de gebruikersgroepen om verder te onderzoeken. Ook moet nader verkend worden welke administratieve processen (en berichten) nog niet digitaal afgehandeld worden. Deze kunnen door de digitale gegevensuitwisseling mogelijk vereenvoudigd en verbeterd worden.

De aanwezigen benoemen dat het digitaal toestemming vragen voor het hele proces via online toestemmingsvoorziening een verregaande vereenvoudiging met zich meebrengt.

Dit is een aandachtspunt voor de ontwikkelingen bij Babyconnect. Tot slot wordt opgemerkt dat we ook veel kunnen leren van de ontwikkelingen die in België plaatsvinden. Oplossingen die daar gehanteerd worden, zijn mogelijk ook goed bruikbaar in Nederland.

Kortom, de bijeenkomst was een goede start en nodigt uit voor verdere uitwerking.

* DEP-SEO = (down/edward/patau)/structureel echoscopisch onderzoek), PSIE = Prenatale screening infectieziekten en erytrocytenimmunisatie, NHS = neonatale hielprikscreening en NGS = neonatale gehoorscreening.