Samen werken aan het gebruik van een Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO)

16 juli 2021

VIPP Babyconnect is in samenwerking met de PGO Alliantie bezig om een leermiddel voor zorgverleners te ontwikkelen op het gebied van een Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO). Er sluiten ook andere VIPP programma’s aan bij deze samenwerking.  

Er is gekozen om een e-learning te ontwikkelen met als centrale vraag: “Wat moet jij als PGO gebruiker/zorgverlener minimaal weten om met een PGO aan de slag te kunnen?” 

In een online brainstormsessie op 12 juli 2021 hebben we aan de hand van de tool ‘Mentimeter’ onderwerpen en boodschappen verzameld die we willen overbrengen in een e-learning aan geboortezorgprofessionals. De sessie bestond uit een diverse groep deelnemers van geboortezorgverleners, projectleiders uit verschillende regio’s en cliënten. Zij hebben ook de prioritering van deze onderwerpen aangegeven.  

We hebben ook samen nagedacht over de vorm en de duur van de e-learning, en hoe de zorgverlener deze aangeboden wil krijgen.  
Na de zomer zullen we een vervolg geven aan deze sessie door de e-learning in verschillende kleine klankbordgroepen te gaan testen.  

Mocht je meer willen lezen over de Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO), kijk dan op www.pgo.nl.