1. Nieuws
  2. Samen werken aan het gebruik van een Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO)

Samen werken aan het gebruik van een Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO)

16 juli 2021

De PGO Alliantie is een programma dat zich inzet om PGO’s breder bekend te maken en het gebruik ervan te stimuleren. VIPP Babyconnect en Stichting CareCodex zijn, samen met ruim vijftig patiënten-, branche-, consumenten- en welzijnsorganisaties, alliantiepartner van de PGO Alliantie. Vanuit hun motto alleen samen kunnen we persoonlijke gezondheidsomgevingen (PGO’s) bekender maken zijn de krachten gebundeld om een leermiddel op het gebied van PGO gebruik voor zorgprofessionals te ontwikkelen. 

Met meerdere alliantiepartners (o.a. VIPP 5, VIPP OPEN, KNOV) ontwikkelen we een e-learning voor zorgprofessionals. De centrale vraag daarbij is: “Wat moet jij als PGO gebruiker/zorgverlener minimaal weten om met een PGO aan de slag te kunnen?” 

In een online brainstormsessie op 12 juli 2021 hebben we aan de hand van de tool Mentimeter onderwerpen en boodschappen verzameld die we willen overbrengen in de e-learning. De beantwoording van de volgende vragen heeft prioriteit:

  • Wat is een persoonlijke gezondheidsomgeving?
  • Wat kan ik met een persoonlijke gezondheidsomgeving?
  • Hoe werkt een persoonlijke gezondheidsomgeving?
  • Hoe leg ik mijn cliënt uit wat een persoonlijke gezondheidsomgeving is?

Ook onderwerpen zoals MedMij, toestemming, veiligheid en de meerwaarde van een PGO moet in een e-learning aan bod komen.

De deelnemers aan de sessie waren een diverse groep van geboortezorgprofessionals, projectleiders van regionale ondersteuningsstructuren (ROS) en een regionale samenwerkingsorganisatie (RSO). Alliantiepartner Sleutelnet was ook aanwezig bij deze sessie. Ook waren er cliënten bij de brainstorm aanwezig. Hun prioritering van deze onderwerpen en hun eisen en wensen gaven weer nieuwe inzichten. Mogelijk moet er ook een extra leermiddel voor gebruikers ontwikkeld worden.

Naast de inhoud hebben we ook nagedacht over de vorm en de duur van de e-learning en hoe de zorgverlener deze aangeboden wil krijgen. De e-learning komt in het komende half jaar beschikbaar.

Mocht je meer willen lezen over de persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO), kijk dan op www.pgo.nl.