1. Geen categorie
  2. Ruim 100 zorgorganisaties doen mee aan InZicht

Ruim 100 zorgorganisaties doen mee aan InZicht

22 februari 2022

Zorgverleners die door elektronische overdracht meer tijd overhouden voor directe zorg aan hun cliënten en meer regie op het zorgproces voor cliënten en mantelzorgers. Dat is het doel van de subsidieregeling InZicht. Afgelopen jaar groeide het aantal zorgorganisaties dat subsidie kreeg voor elektronische gegevensuitwisseling met 107. Met deze toename is het budget van 2021 voor de unieke, sector-overstijgende regeling van 30 miljoen euro volledig benut.

Kwaliteit van zorg

De deelnemende care-organisaties gaan de subsidie gebruiken om de zorgprofessionals van hun organisatie zorginformatie te kunnen laten delen met hun cliënten via de zogenoemde persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). Cliënten en mantelzorgers kunnen door meer inzicht in de zorginformatie meer regie nemen over hun zorg. Daarnaast gaat een groot deel van alle deelnemende organisaties het geld ook inzetten voor de elektronische overdracht tussen zorgprofessionals onderling via de informatiestandaard eOverdracht. Zorgprofessionals kunnen gegevens hierdoor beter en sneller overdragen en hebben dus eerder alle informatie van een cliënt beschikbaar. Zo draagt elektronische uitwisseling van gegevens bij aan de kwaliteit van de zorg.

2022 een spannend jaar

Welke zorgorganisaties deelnemen aan de regeling, hun geografische ligging en uit welke branche zij komen, is te bekijken in het document Deelnemers regeling InZicht in beeld – december 2021. Zij moeten eind 2022 klaar zijn met de realisatie van de elektronische uitwisselingen van de regeling InZicht. Tussentijds worden geleerde lessen en kennis zoveel mogelijk gedeeld met andere zorgorganisaties, zodat zij hiervan kunnen leren. Het onderdeel eOverdracht van de regeling draagt in die zin bij aan de voorbereiding op de wet Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg die elektronische uitwisseling in de toekomst verplicht stelt.

Van en voor de zorg

Voor de regeling InZicht werkte VWS nauw samen met de branche- en beroepsorganisaties ActiZ, VGN, GGZ Nederland, Zorgthuisnl en V&VN. Organisaties kunnen voor meer informatie bij hen terecht of op de pagina Regeling InZicht op LinkedIn.