1. Nieuws
  2. Regionale partnerschappen met 11 VSV’s dienen eerste aanvraag in

Regionale partnerschappen met 11 VSV’s dienen eerste aanvraag in

11 oktober 2019

In de eerste subsidieronde voor digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg is door de regio’s Rijnmond en Noord-Holland Noord een aanvraag ingediend. De regionale partnerschappen van in totaal 11 VSV’s tellen onder andere 10 ziekenhuizen, 77 verloskundigenpraktijken, circa 25 kraamzorgorganisaties en een aantal jeugdgezondheidszorgorganisaties. Daarbij gaat het in totaal over circa 25.000 zwangere vrouwen per jaar. De eerste aanvraagronde is per 1 oktober gesloten, maar regio’s die ook met digitale gegevensuitwisseling aan de slag willen, kunnen zich al wel voorbereiden op de 2e subsidieronde (1 februari tot en met 31 maart 2020) of op de 3e ronde (1 november tot en met 31 december 2020).

“De voorbereidingstijd voor deze eerste ronde was kort, en viel bovendien midden in de zomervakantie, maar het is ons gelukt de aanvraag op tijd in te dienen,” zegt projectleider Annelies de Vries van Stichting Zorgimpuls en betrokken bij de aanvraag voor Integraal geboortedossier Regio Rijnmond. Haar advies aan andere regio’s: “Begin op tijd met informeren en betrekken van alle VSV’s, deelnemende partijen en zorgverleners. Samenwerking is niet vanzelfsprekend! En stel de vraag: Waarom willen wij gegevensuitwisseling realiseren?”

Regionale partnerschappen (clusters van minimaal 3 VSV’s) kunnen bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) nog in twee perioden subsidie aanvragen voor de implementatie van digitale gegevensuitwisseling: 1 februari – 31 maart 2020 en 1 november – 31 december 2020. De lessons learned en ervaringen van deze eerste aanvragers worden gebruikt door regio’s die volgen in de tweede en derde ronde.

Carolien de Wit van ZONH en projectleider voor het regionaal partnerschap Noord-Holland Noord deelt alvast een eerste ervaring: “Bij het schijven en indienen van onze aanvraag bleek dat de kennis rondom het delen van gegevens per VSV en ook bij de diverse zorgverleners erg wisselend was. Wanneer je hier nu al op voorsorteert en iedereen goed meeneemt in wat er volgens de zorgstandaard en de wet en regelgeving verwacht wordt, kun je tijdens de aanvraag zelf sneller schakelen.”

De regionale partnerschappen krijgen ondersteuning van het programmabureau van Babyconnect. Dat kan zijn bij het invullen van het activiteitenplan, de begroting opstellen en tips bij het opzetten van partnerschappen. Voor het delen van kennis en ervaringen worden gerichte workshops georganiseerd. Daarnaast ontwikkelt het programmabureau diverse modeldocumenten en geeft handreikingen over de componenten (methode, architectuur, interoperabiliteit, e.d.) die nodig zijn om digitale gegevensuitwisseling te realiseren. Vanzelfsprekend kunnen penvoerders en projectleiders ook met al hun vragen bij het programmabureau terecht.

Het landelijke actieprogramma Babyconnect heeft in het voorjaar van 2019 subsidie ontvangen van VWS voor betere digitale informatiedeling in de geboortezorg, onafhankelijk van de software die de verschillende zorgorganisaties gebruiken. Deze informatiedeling vindt alleen plaats met toestemming van de cliënt en voldoet aan de wet- en regelgeving.

“De afgelopen maanden is er in de regio’s hard gewerkt om de regionale plannen voor Babyconnect vorm te geven. We hebben veel ervaringen opgedaan en ik zie mezelf en ons hele team van Babyconnect als echt schakelpunt om alle kennis over te brengen naar de regio’s die volgen. Er hebben zich al veel gemeld die interesse hebben, zegt Susan Osterop, programmanager Babyconnect.
Regio’s die subsidie willen aanvragen, vinden meer informatie bij ons stappenplan en in de toolkit.