Home » Vragen & antwoorden » Cliënten

Cliënten

Vragen & antwoorden

(voor zwangeren/ouders)

Hoe wordt de informatiedeling tussen zorgverleners gerealiseerd?

Om dit goed uit te leggen, hebben we een animatie gemaakt: 

Waar staan mijn gegevens opgeslagen?

De gegevens die bijvoorbeeld een gynaecoloog oproept die zijn genoteerd door een andere zorgverlener, zoals de verloskundige, kan zij inzien of importeren. Als deze gynaecoloog informatie over jouw gezondheid wil aanvullen, dan doet zij dat in haar eigen systeem. Daar worden de gegevens opgeslagen. Deze gegevens kan een andere zorgverlener, bijvoorbeeld een GGD verpleegkundige ook oproepen bij een volgend consult. 

Belangrijk is om te weten dat jij als cliënt altijd de regie hebt. Jij geeft de zorgverlener(s) toestemming voor het mogen delen van jouw gegevens. 

Welke personen/zorgverleners kunnen mijn gegevens inzien?
Jij bepaalt dit. Jij geeft toestemming – mondeling, schriftelijk of digitaal – aan de zorgverleners over welke informatie zij mogen inzien. Het kan zijn dat er in een noodsituatie een zorgverlener toch gegevens inziet waarvoor jij misschien geen toestemming hebt gegeven. Dat noemen ze `breaking-the-glass’ of een ‘noodknopprocedure’. Hier zijn juridische richtlijnen voor en de zorgverlener zal zich achteraf moeten verantwoorden.
Welke gegevens kunnen zorgverleners inzien?
Dat bepaal jij als cliënt. Jij hebt de regie over je eigen gegevens. De zorgverleners kunnen je goed informeren over welke informatie zij minimaal nodig hebben om goede zorg aan jou te kunnen verlenen. Op dit moment worden er door zwangeren/kraamvrouwen en zorgverleners uit het hele land in zogenaamde gebruikersgroepen besproken welke gegevens de patiënten/cliënten willen zien en ook over welke gegevens essentieel zijn voor goede zorgverlening.
Kan ik het terugdraaien dat een zorgverlener mijn gegevens kan inzien?
Ja, dat kan. Het uitgangspunt van het programma Babyconnect is dat zwangeren/kraamvrouwen bepalen wie wel of niet hun gegevens mogen inzien. De zwangere/kraamvrouw mag te allen tijde van mening veranderen en de toegang wijzigen.
Kan ik meedenken over hoe mijn gegevens gedeeld kunnen worden op een gebruiksvriendelijke en veilige manier?

Dat kan zeker. De wensen en de eisen van zwangeren/kraamvrouwen zijn leidend. Daarom is er een gebruikersgroep opgericht voor zwangeren/kraamvrouwen om na te denken over waaraan deze manier van gegevensdelen moet voldoen. Om je aan te melden of om meer informatie in te winnen, vragen we je om contact op te nemen met Anneke Kamer, a.kamer@carecodex.org.

Hoe kan ik mijn eigen zorginformatie inzien?

Dat kan in een Persoonlijke Gezondsheidsomgeving (PGO). Een persoonlijke gezondsheidsomgeving is een omgeving waarin alle informatie van apps, websites en zorgverleners staan. Zo heb je je hele leven lang alle informatie over jouw gezondheid op één plek en is het niet meer nodig om op verschillende portalen in te loggen. Er is al een aantal PGO’s op de markt waarmee je aan de slag kunt. Deze PGO’s zijn allemaal nog in ontwikkeling. Voor meer informatie kijk je op de site van de Patientenfederatie.

Hoe wordt mijn privacy bewaakt?

De gegevens over je behandeling worden alleen gedeeld met andere zorgprofessionals als je daar zelf toestemming voor hebt gegeven. De controle daarop wordt bewaakt door een regionale stichting die zorgt dat gegevens veilig worden getransporteerd via een veilig (zorg)netwerk. Zij controleren of iemand toestemming heeft om gegevens te zien. Ook wordt bijgehouden wie wat gezien heeft. Jij kan zien wie wat gezien heeft en jij mag vragen waarom iemand dat gedaan heeft hoewel je daar geen toestemming voor hebt gegeven. De betreffende persoon moet zich dan verantwoorden bij jou en bij toezichthoudende instanties. In een noodsituatie kunnen de gegevens worden ingezien zonder je toestemming mits de zorgverlener die bij jouw zorg is betrokken.

Wat is een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO)? Heb ik daar als cliënt wat aan?

Een persoonlijke gezondheidsomgeving geeft je via een website of app de mogelijkheid om je gezondheidsgegevens in te zien, te verzamelen, beheren en delen. Een PGO helpt om grip te krijgen op je eigen gezondsheidsdata, van behandelingen en labuitslagen tot medicatie en inentingen.

Tot nu toe waren deze gegevens niet altijd makkelijk, en ook niet altijd veilig, in te zien. In een persoonlijke gezondheidsomgeving kun je eenvoudig verzamelen, beheren en delen. Daarnaast kan de zorgverlener gegevens toevoegen die hij of zij heeft gemeten. Er zijn nu al diverse van dit soort apps en websites, maar ze werken nog niet allemaal op dezelfde manier.

Persoonlijke gezondheidsomgevingen met een MedMij-label zijn veilig en betrouwbaar. Dat betekent dat de gezondheidsgegevens probleemloos en veilig uitgewisseld kunnen worden van een website of app met een MedMij-label naar een zorgorganisatie met een MedMij-label. En weer terug.

Ga hier naar het overzicht van aanbieders van persoonlijke gezondheidsomgevingen (PGO’s) die een MedMij-label hebben. 

Wat is een Elektronisch Patiëntendossier (EPD)?

Met een EPD kunnen zorgverleners binnen een en dezelfde organisatie (bijv. een ziekenhuis) gegevens vastleggen en onderling gegevens uitwisselen. De cliënt heeft geen toegang tot deze gegevens. Ook kunnen met een EPD de gegevens niet uitgewisseld worden tussen zorgverleners van verschillende organisaties, zoals bijvoorbeeld tussen gynaecologen en verloskundigen. De uitwisseling van de gegevens van een EPD moet via andere softwaresystemen plaatsvinden.

Wat is het verschil tussen een portaal en een PGO?

Het grote verschil tussen een portaal en een PGO is dat je via een portaal alleen bepaalde gegevens kunt inzien, bijvoorbeeld van één zorgverlener, of één zorgorganisatie.

In een PGO kun je van alle eigen zorggegevens inzien, beheren en delen. Om met portalen alle gegevens te kunnen inzien moet je meerdere keren inloggen in verschillende portalen en zelf de gegevens verzamelen.

Bij een PGO hoef je één keer in te loggen en staat alles overzichtelijk bij elkaar.

Hoe verhoudt Babyconnect zich tot een PGO?

Met de aanpak van Babyconnect worden alle gegevens met betrekking tot de geboortezorg verzameld en gepresenteerd in een PGO (voor cliënten) of een viewer (voor de zorgverlener).

Met andere woorden: Babyconnect zorgt ervoor dat de cliënt/patiënt de gegevens kan inzien in één omgeving, namelijk de PGO. De gegevensuitwisseling tussen zorgverleners onderling gaat niet via de PGO.

Heeft u een vraag die er niet tussenstaat?

15 + 3 =

Share This