1. Nieuws
 2. Projectleiders zorg – Waar staan we nu?

Projectleiders zorg – Waar staan we nu?

29 september 2022

Ieder regionaal partnerschap heeft een eigen inrichting van de projectorganisatie. Wat ze gemeen hebben is dat ze allemaal een werkgroep hebben waar ze met zorgverleners aan tafel zitten: de eindgebruikers. Vanuit verschillende VSV’s zit een vertegenwoordiger in de werkgroep, maar vaak zijn alle disciplines (o.a. kraam, verloskunde, echo, JGZ, gynaecologie) vertegenwoordigd. Deze werkgroepen hebben een projectleider, we noemen ze ‘projectleiders zorg’ welke maandelijks bijeenkomen met het landelijk programmabureau om ervaringen en kennis te delen. Op 20 september was de maandelijkse bijeenkomst. We delen graag de highlights uit de regio’s.

Veel energie in de regio’s
Tijdens de bijeenkomst starten we altijd met het rondje “Waar staan we nu?”. De projectleiders vertellen dan over de highligths uit de regio. Het was leuk om te zien hoeveel energie er deze keer was!

 • Noord-Nederland bezig met eerste implementatie PGO
  Zo is de zorg in Noord-Nederland nauw betrokken bij de eerste implementatie van de Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO). Zorgverleners gaan al cliënten vragen om mee te denken met de PGO-leveranciers, zodat de leveranciers echt gaan aansluiten bij wat de eindgebruikers willen. Bij een eerste implementatie geboortezorg – jeugdgezondheidszorg komt in de werkgroep zorg ook de nodige discussies op gang over gewenste samenwerking.
 • West kiest voor HINQ
  In partnerschap West is een leverancierskeuze gemaakt: HINQ. Voor dit proces is een nauwe samenwerking geweest tussen de werkgroep techniek en de zorgverleners.
 • Midden-Oost aan de slag met privacy
  In regio Midden-Oost Nederland zijn vanuit de werkgroep zorgvragen gekomen rondom ‘privacy’. Deze kunnen niet direct allemaal beantwoord worden, maar we spreken wel met elkaar een proces af voor de omgang en regie nemen op vragen.
 • Rijnmond kijkt hoe wordt geregistreerd
  Partnerschap Rijnmond is momenteel actief om bij zorgverleners met verschillende bronsystemen mee te kijken: Hoe wordt er geregistreerd? Wat is de kwaliteit van de data?
 • Utrecht/Amersfoort werkt aan eerste implementatie
  Partnerschap Utrecht/Amersfoort werkt aan een eerste implementatie met ziekenhuis, verloskunde een kraam. Er is onlangs een kick-off geweest voor het hele regionale partnerschap om juist de boodschap over te brengen; dat het niet alleen techniek is!

Vragen bundelen op digitaal platform
Zorgverleners hebben waarschijnlijk steeds meer vragen over het uitwisselen van gegevens. Zeker als ze echt aan de slag gaan. We kregen bijvoorbeeld al vragen uit een werkgroep rondom privacy. Maar er spelen zeker ook al vragen rondom toestemming. Tijdens de bijeenkomst werd een mooi voorbeeld ingebracht hoe bij VIPP Open (huisartsen) er met vragen omgegaan werd. Eerst vraagbundeling, dan expertise zoeken om vragen te beantwoorden en dan met experts de regio’s in om bij zorgverleners vragen te beantwoorden. We gaan kijken of deze werkwijze bij VIPP Babyconnect (geboortezorg) ook kan werken, maar eerst starten met vraagbundeling. Hiervoor gaan we en plek vinden op het digitaal platform. We houden je hierover uiteraard op de hoogte.

Voor verdere vragen en/of ondersteuning kun je terecht bij VIPP Babyconnect (info@carecodex.org) of programmamanager Susan Osterop (s.osterop@carecode.org).