1. Nieuws
  2. Projectleiders werken aan landelijke implementatieplanning

Projectleiders werken aan landelijke implementatieplanning

30 januari 2023

Projectleiders uit het hele land zijn woensdag 25 januari bijeengekomen bij Raedelijn in Utrecht om samen met het landelijk programmabureau cruciale stappen te zetten voor de implementatiefase van dit project. Arjan Bieman, strategisch adviseur bij Raedelijn heette iedereen welkom en omschreef het doel van de dag: “Elkaar op de hoogte stellen van alle (technische) ontwikkelingen en een beter beeld krijgen van de implementatieplanning op landelijk niveau.”

Posterpresentaties eerste implementaties
Projectleiders hebben elkaar geïnformeerd over de stand van zaken van de (bron)leveranciers. Hoe verlopen gesprekken, wat kunnen ze al, welke testen staan gepland, welk livegangen kunnen we verwachten? En: hoe passen deze eerste implementaties in de ‘eigen planning’ van het regionaal partnerschap? Deze input is van belang voor de landelijke implementatieagenda.

Samenwerken is belangrijk
Bij de implementatie van digitale gegevensuitwisseling is samenwerking met alle partnerschappen belangrijk. Deze dag kwamen ook de acceptatiecriteria aan bod en zijn er afspraken gemaakt wie hier landelijk, regionaal en met eindgebruikers naar gaan kijken. Bijvoorbeeld: wat zijn de criteria waaraan een functionele test moet voldoen en wie geeft hier uiteindelijk akkoord op, zodat het systeem ook echt in gebruik genomen kan worden? Het is belangrijk om hier met alle partnerschappen eenduidige afspraken over te maken.

Uitrolplannen
Een aantal projectleiders hebben een inspirerende presentatie gegeven over hun plan van aanpak voor het opschalen en uitrollen in hun partnerschap. Centraal in deze aanpak staan natuurlijk de eindgebruikers. ‘Op welke manier kan je het beste opschalen, zodat de uitwisseling het meeste voordeel oplevert voor de eindgebruikers?’ En ‘Hoe past dit tegelijkertijd in een landelijke planning?’ zijn vragen die heel erg leven onder de deelnemers.

Landelijke planning
Door de gewenste planningen van alle partnerschappen en leveranciers die onlangs zijn opgehaald te inventariseren, is een landelijke planning gerealiseerd voor de gehele looptijd van het programma VIPP Babyconnect.
Katja Schimmel, van het landelijk programmabureau, schetst het belang van zo’n landelijk overzicht. “Dit overzicht is cruciaal om op het juiste moment, de juiste leveranciers in de juiste VSV of praktijk aan te haken en de implementaties soepel te laten verlopen. Ook hebben we op landelijk niveau de knelpunten en kansen met betrekking tot die planning zo goed in beeld, dat we hier vroeg op kunnen acteren. Voor leveranciers is dit overzicht ook belangrijk: zij kunnen capaciteit op het juiste moment inzetten en ontwikkeling realiseren. Deze landelijke planning is dus belangrijk voor de gesprekken met de leveranciers de komende tijd”, aldus Katja.

Tijd om te proosten
De dag is afgesloten met een proostmoment, want successen moeten gevierd worden! Er is geproost op de livegang van het Dijklander ziekenhuis en drie verloskundigenpraktijken in het partnerschap Noord-Holland Noord. Via een liveverbinding hebben we de eerste ervaringen rondom deze livegang opgehaald. Een projectleider, gynaecologe en een infomatiespecialist van het Dijklander ziekenhuis vertelden heel trots te zijn op de gerealiseerde stappen en het harde werk van zowel de leveranciers als de zorgverleners. Alle partnerschappen kunnen deze implementatie gebruiken om verder uit te rollen. Een prachtige mijlpaal mogelijk gemaakt door een mooie samenwerking tussen zorg en techniek!

Meer weten over de livegang?
Lees hier het artikel.