1. Nieuws
  2. Projectleiders in volle vaart aan de slag

Projectleiders in volle vaart aan de slag

19 januari 2022

Alle projectleiders van de regionale partnerschappen komen één keer per maand bij elkaar. Hierbij sloten in 2021 ook de projectleiders aan van regio’s die de toezegging van de subsidie nog niet binnen hadden. Nu de toekenningen van de subsidies er zijn, is iedereen in volle vaart aan de slag. Met elkaar kijken de projectleiders onder andere naar wat zij van elkaar kunnen leren en waar versnelling mogelijk is. In januari was er onder meer aandacht voor de startmomenten van nieuwe regio’s, samenwerking met ROS of RSO en de kennistafels die op de planning staan.

De komende periode vinden er verschillende kick-offs plaats. Brabant organiseerde deze op 12 januari. De regio’s Limburg en Gelderland/Overijssel zijn druk aan het voorbereiden en volgen binnenkort. Een kick-off is het moment om het regionale partnerschap te laten weten dat het realiseren van veilige digitale gegevensuitwisseling echt gaat beginnen. Tijdens deze startmomenten krijgen zorgverleners uit de regio’s onder andere meer informatie over het project, de projectorganisatie en de planning. De inrichting van projectorganisaties is in volle gang en bij de meeste regionale partnerschappen loopt dit al goed. Hieraan voorafgaand waren in 2021 al kennistafels georganiseerd waarmee de regio’s op weg werden geholpen.

Samenwerking ROS/RSO

In alle regionale partnerschappen is een Regionale Ondersteuningsstructuur (ROS) en/of een Regionale Samenwerkingsorganisatie (RSO) betrokken. Een ROS of RSO kan penvoerder zijn, maar hoe worden rollen en taken binnen de projectorganisatie verdeeld? En is alle kennis in de projectorganisatie aanwezig? In het gesprek hierover was veel ruimte voor lessen die al zijn geleerd. De belangrijkste: zet de zorg centraal! Het is geen technisch project, maar een innovatief project dat zowel voor het zorgproces als techniek veranderingen geeft.

Werkgroepen

De komende tijd starten er werkgroepen voor een aantal onderwerpen.
Met projectleiders en kraamorganisaties uit de regio’s wordt gekeken welke randvoorwaarden landelijk opgepakt kunnen worden. Voor het handboek toetsingscriteria VIPP Babyconnect gaan we input ophalen uit de praktijk en de beleidsregel nemen we nog eens onder de loep. Mocht het nodig zijn om dergelijke onderwerp verder te bespreken, dan wordt dat gedaan in een werkgroep waarin experts uit de praktijk deelnemen.

Digitaal platform

Het digitaal platform gaat steeds meer leven en wordt steeds vaker gebruikt. Dit platform zetten we in voor kennisdeling. Als er praktijkvoorbeelden gedeeld kunnen worden met het hele land, dan worden deze hiervoor uitgewerkt en gepubliceerd. En nieuws uit regionale partnerschappen delen we op de webpagina van de regio’s.