1. Nieuws
  2. Praktijkvoorbeeld: verkenning in Limburg

Praktijkvoorbeeld: verkenning in Limburg

16 december 2020

In de regio Limburg is Evelien Cellissen actief namens het ondersteuningsteam van VIPP Babyconnect. Evelien verkent met de VSV’s wat de mogelijkheden zijn om digitale gegevensuitwisseling via VIPP Babyconnect te gaan uitvoeren. Wat is er zoal gedaan?

Tijdens een digitale bijeenkomst op 1 december kwamen alle Limburgse VSV’s bijeen met ROS Robuust en Evelien, namens VIPP Babyconnect. De deelnemers wisselden met elkaar van gedachten over hoe men in elk VSV digitaal gegevens wil uitwisselen in de toekomst en welke rol VIPP Babyconnect daarin kan spelen. Het was een constructieve bijeenkomst waarbij iedereen zijn visie, stand van zaken maar zeker ook bedenkingen in een veilige setting kon delen. Met een mooie afsluiting waarin alle vijf de VSV’s aangaven in heel Limburg het traject verder te onderzoeken richting een gezamenlijke subsidieaanvraag.

Evelien Cellissen

Evelien is lid van het ondersteuningsteam VIPP Babyconnect en helpt de regio Limburg bij de subsidieaanvraag. Evelien woont met haar gezin in Maastricht en heeft veel ervaring in de geboortezorg.

Verkenning
De eerste stap om te komen tot een subsidieaanvraag is de verkenning. Tijdens deze stap (onderdeel van stappenplan) wordt uitgelegd wat de relatie is met de wetgeving, zorgstandaard en PGO met VIPP Babyconnect. Er wordt vooral stil gestaan bij wat digitale gegevensuitwisseling betekent voor de zorgverleners. Enkele acties in deze fase zijn het bepalen van een gezamenlijke visie op digitale gegevensuitwisseling en onderzoeken welke mogelijkheden er zijn. Daarmee kunnen de VSV’s verder met het vormen van een regionaal partnerschap.

Subsidieaanvraag
Deze verkennende fase is inmiddels achter de rug. Evelien blijft zich de komende tijd inzetten voor de regio. Op weg naar de subsidieaanvraag (stap 2 uit het stappenplan) bespreekt zij met Robuust de volgende stappen om vervolgens de VSV’s verder op weg te helpen. De contacten met een RSO in de regio zijn onlangs gelegd. Zij hebben een belangrijke rol bij de uitvoering van digitale gegevensuitwisseling en hebben oog voor wat er zorgbreed voor projecten lopen.

Meer weten?
Wil je meer weten over hoe het ondersteuningsteam jouw regio kan helpen? Neem dan contact met ons op! We helpen je graag verder. Stuur een bericht naar info@carecodex.org.