1. Nieuws
  2. Praktijkervaring is belangrijk

Praktijkervaring is belangrijk

19 december 2023

In het partnerschap Midden- en Oost-Nederland werd op 14 november een demo- en testbijeenkomst georganiseerd in het Deventer Ziekenhuis. Het doel was met een kleine groep zorgverleners ervaring opdoen met het gebruik van de viewer en kijken naar het effect op het huidige werkproces. De aanwezigen waren erg benieuwd naar de viewer en de mogelijkheden die geboden worden. “Al jaren streven we naar één dossier, maar aangezien dat niet mogelijk is, hoop ik dat de viewer een goede vervanging is”, aldus Monique Huisman, gynaecoloog. 

Zo werden de zorgverleners gevraagd in te loggen in de viewer, toestemming te registreren, toegang tot gegevens aan te vragen, gegevens te raadplegen van andere zorgverleners en zelf gegevens te publiceren. Naast zorgverleners waren projectleiders Pieter Don en Anneke Jansen aanwezig. Zij hopen na deze test binnen de Integrale Geboortezorgorganisatie (IGO) Salland met een kleine livegang te kunnen beginnen. “Praktijkervaring is belangrijk voor de ontwikkeling door leveranciers. Door de viewer te gebruiken krijgen zorgverleners zicht op wensen voor doorontwikkeling en weten leveranciers wat er nodig is om optimale digitale gegevensuitwisseling te realiseren.

De viewer maakt het al mogelijk om documenten zoals de zwangerschapskaart in te zien. Sommige bronsystemen leveren zelfs al gestructureerde data aan. Dit betekent dat zorgverleners uit verschillende disciplines samen één digitaal dossier van een zwangere opbouwen door zelf gegevens te delen en relevante gegevens van andere zorgverleners in te zien. Matthijs Rebel, die vanuit Zorgcoöperatie HINQ aanwezig was tijdens de demo- en testbijeenkomst, legt uit wat de meerwaarde is van de viewer. “Met het openen van de viewer, krijgt de zorgverlener de meest relevante en actuele informatie van de zwangere. Naarmate er meer data ontsloten wordt uit alle bronsystemen en wij dit gestructureerd weer kunnen geven in de viewer, bespaart dit tijd doordat gegevens niet meer overgenomen of opnieuw uitgevraagd hoeven te worden en de kans op fouten vermindert.”

Naar aanleiding van deze geslaagde bijeenkomst worden vervolgstappen gezet om met het ziekenhuis en een aantal praktijken op korte termijn live te gaan. De aanwezige zorgverleners waren het met elkaar eens: “Het is fijn dat iedereen hetzelfde doel nastreeft om gegevens van een zwangere inzichtelijk te maken en gegevens digitaal met elkaar te delen.” 

Meer informatie over het regionaal partnerschap Midden- en Oost-Nederland, vind je hier:
Midden- en Oost-Nederland