1. Nieuws
  2. Op weg naar digitale gegevensuitwisseling in Noordoost-Nederland

Op weg naar digitale gegevensuitwisseling in Noordoost-Nederland

23 februari 2021

In Noordoost-Nederland is de afgelopen maanden veel werk verzet op weg naar de subsidieaanvraag VIPP Babyconnect. “Terwijl we zelf de inhoud aan het ophalen waren, moesten we ook de mensen in de regio al meenemen. Met Pieter Don van het ondersteuningsteam Babyconnect hebben we stap voor stap samengewerkt”, vertelt projectleider Melissa Davina van Proscoop. Deze regionale ondersteuningsstructuur (ROS) wordt in Noordoost-Nederland mogelijk penvoerder.

“We moesten het plaatje helder krijgen: Hoe zien de VSV’s eruit en hoe lopen daar de lijnen? Wat hebben we nodig om tot besluitvorming te komen”, legt Melissa uit. “Nu is helder wie de contactpersonen binnen de VSV’s zijn en via wie we de informatie bij de juiste mensen krijgen. Daardoor kunnen zij nu met goede kennis een beslissing nemen of ze meegaan of niet”.

Multidisciplinair

Proscoop heeft een groot werkgebied in Noordoost-Nederland, verdeeld over vier regio’s. “Van oorsprong zijn we een adviesorganisatie voor de 1e lijn. Omdat de koers van de 1e lijn verandert van zorg naar gezondheid, werken wij ook meer multidisciplinair. We zijn meer dan alleen aan het adviseren. We werken aan populatiegerichte zorg die we binnen vijf thema’s oppakken: burger centraal, informatiemanagement, digitale zorg, governance, duurzame financiering”, licht Melissa toe.

Nut en noodzaak

“Ik zag een enorme nut en noodzaak voor goede digitale gegevensuitwisseling. Vandaar dat we actie hebben ondernomen om te kijken of we als Proscoop iets met VIPP Babyconnect kunnen”. Daarmee begon een bijzonder traject. Melissa: “Het is een implementatiesubsidie, maar ondertussen ben je ook aan het innoveren. Bovendien zijn we als Proscoop helemaal thuis in algemeen project- of programmamanagement of procesbegeleiding, maar samenwerken met ICT is nieuw voor ons. Het is mooi dat we nu mogelijk in twee regio’s tot een subsidieaanvraag kunnen komen.”

Rol

Toch heeft Proscoop vrij snel aangeboden om het penvoerderschap op zich te nemen. “Als je penvoerder wordt, is het goed om na te denken over wat het jou oplevert. Voor ons sluit het mooi aan op dat we ons meer willen inzetten op digitalisering en VIPP programma’s. Daarnaast is het verstandig om van te voren te kijken of je de expertise om dit traject te trekken in huis hebt of in huis kunt halen. Kijk naar de rol van de ROS en naar die van het programmabureau”, geeft Melissa als advies mee.

Samenwerking

Als mogelijk toekomstig penvoerder voert Proscoop de regie op het traject, van planning tot proces en van draagvlak creëren tot het contact onderhouden met alle betrokkenen. Vanwege de grootte van het werkgebied van Proscoop, heeft Melissa ondersteuning van collega’s uit de andere drie werkgebieden. Dat is ook handig omdat er in het gebied geen RSO is. “Vanuit de regio Arnhem, waarvoor ik werk, kwam uit de praktijk de vraag om mee te doen aan VIPP Babyconnect. In de andere teams heb ik toen uitgezet dat ik mensen uit de andere regio’s zocht om mee te doen. Uit ieder team is een adviseur gekomen die binnen het eigen werkgebied contact heeft met de VSV’s.” Omdat het werkgebied deels overlapt met het werkgebied van ROS Mura, wordt ook met hen voor de regio Arnhem-Boxmeer-Nijmegen-Ede-Tiel samengewerkt.

“Het gezamenlijk belang zien we allemaal: wij als ROS, de VSV’s, het programmabureau. Op veel vragen hebben we nog geen concreet antwoord. Soms voelt dat alsof we VIPP Babyconnect aan het verdedigen zijn. Door de investering die we samen met het programmabureau hebben gedaan, lukt het ons om het steeds beter uit te leggen. Zo komen we toch telkens een stap verder.“

Ondersteuning bij subsidieaanvraag

Melissa en haar team worden vanuit het programmabureau ondersteund door Pieter Don. Hij is lid van het ondersteuningsteam van VIPP Babyconnect. “Met Pieter hebben we een intensieve samenwerking. Hij snapt vanuit onze rol wat er nodig is. Natuurlijk hebben soms een andere invulling en andere doelen. Gelukkig kan ik daarover prettig met hem praten. Het helpt daarbij om de rollen telkens helder te hebben. De goede samenwerking helpt om de moeilijke technische delen uit te vinden”, aldus Melissa.
“In de geboortezorg doen veel verschillende organisaties mee. Proscoop en Mura helpen de regio om in een gestructureerd proces de gezamenlijke doelen te halen. Omdat er geen RSO is in de regio, helpen we vanuit het programmabureau extra om de ICT-kant af te stemmen”, vult Pieter aan.

Wil jij ook aan de slag met digitale gegevensuitwisseling in jouw regio? Neem dan contact op met het ondersteuningsteam via info@carecodex.org.