1. Nieuws
  2. Ontmoet Claartje Schouten

Ontmoet Claartje Schouten

8 oktober 2019

Als ik deze blog schrijf is net de deadline voor de eerste subsidieronde gesloten. Koud een maand ben ik aan slag voor het actieprogramma Babyconnect. De afgelopen 11 jaar heb ik mij ingezet voor het optimaliseren van de zorg in een algemeen ziekenhuis. Met diverse zorgverleners ben ik aan de slag gegaan om te bekijken hoe de zorg vooral veiliger kan. En dat het veiliger kan blijkt uit het aantal incidenten in de zorg. Inspiratie voor verbetering haalden wij onder andere uit het interne incident meldingssysteem (VIM). Echter het ziekenhuis is slechts een spil in het complete zorgaanbod en veel van die patiënten hebben ook met zorgverleners buiten het ziekenhuis te maken. Samen met ketenpartners heb ik mij ingezet voor het transmuraal incident melden (TIM). Hierdoor is het ons gelukt meer zicht en grip te krijgen op incidenten in de keten.

Ketenincidenten blijken met name in de communicatie en (medicatie)overdracht te liggen. Overdrachten gebeuren nog vaak mondeling of op papier en is daardoor soms onvolledig of ontbreekt zelfs. En wat je niet weet mis je misschien ook niet, wat grote gevolgen kan hebben voor de (zwangere) patiënt. Wat zou het mooi zijn als je als zorgverlener direct over de juiste informatie kunt beschikken zodat je ook de juiste zorg kunt bieden aan de patiënt op het juiste moment.

“Ik help zorgverleners hun zorg veiliger te maken”

In de digitale wereld zou dit mogelijk moeten zijn. Echter informatiesystemen zijn niet (volledig) op elkaar afgestemd. Het actieprogramma Babyconnect spreekt mij dan ook erg aan. Binnen dit actieprogramma wordt het wel mogelijk gemaakt in elkaars cliënt/patiëntdossier te kijken (mits de cliënt/patiënt toestemming heeft gegeven). Hierdoor gaat belangrijke informatie over de cliënt/patiënt niet verloren wat ten goede komt aan het zorgproces. Wat de zorg voor de cliënt/patiënt weer een stuk veiliger maakt.

Inmiddels is dus de eerste subsidieronde gesloten, maar er komen er nog twee aan. Grijp die kans om met behulp van subsidie de zorg voor de zwangere cliënt/patiënt te optimaliseren. Natuurlijk, incidenten zijn inherent aan zorg, maar met elkaar kunnen we de kans erop verkleinen en de zorg een stuk veiliger maken.