1. Nieuws
  2. Officiële goedkeuring is binnen; 85% VSV’s/IGO’s doen definitief mee

Officiële goedkeuring is binnen; 85% VSV’s/IGO’s doen definitief mee

3 augustus 2023

Tot 31 maart 2023 konden VSV’s zich nog aansluiten bij een van de negen regionale partnerschappen. Zes regionale partnerschappen hebben een wijzigingsaanvraag ingediend bij het ministerie van VWS en deze aanvragen zijn vorige maand allemaal officieel goedgekeurd. Daarmee doet 85% van de VSV’s en IGO’s definitief mee.

Uitbreiding partnerschappen verdeeld over het hele land
De uitbreidingen vinden plaats bij de regionale partnerschappen Rijnmond, Noord-Holland Noord, West, Brabant, Midden- en Oost-Nederland en Noord-Nederland.

In het partnerschap West zijn VSV HMC (Haaglanden Medisch Centrum), VSV Zoetermeer en VSV Reinier aangesloten. Het partnerschap bestaat nu uit zeven VSV’s / IGO’s. “We gaan gezamenlijk nóg meer impact maken binnen de geboortezorg!” Aldus het partnerschap in hun laatste nieuwsbrief.

Partnerschap Midden- en Oost-Nederland is uitgebreid met VSV Vechtdal en VSV Slinge. Dit partnerschap bestaat nu uit acht VSV’s/IGO’s. Kijk hier voor meer informatie over dit partnerschap.

Bij IGD Rijnmond zijn ze uitgebreid met VSV Zeeland. In Noord-Holland Noord sluit VSV Zaanstreek aan en in het regionaal partnerschap Brabant krijgen ze versterking van VSV Midden-Brabant.

Met de uitbreiding van vier VSV’s bij regionaal partnerschap Noord-Nederland is dit het grootste partnerschap geworden. VSV Rondom Zwangerschap (Leeuwarden), VSV Kr8ig (Drachten), VSV Twente en VSV Oost-Achterhoek zijn nu ook aangesloten. Lees hier meer.

VSV Twente en VSV Oost Achterhoek zien potentie digitale gegevensuitwisseling
Marieke Lieverdink, projectleider vanuit Zorgnet Oost, is blij dat het definitieve akkoord van VWS binnen is. “Natuurlijk gingen we ervanuit dat de uitbereiding van het partnerschap Babyconnect Noord-Nederland met VSV Twente en VSV Oost Achterhoek zou worden goedgekeurd. Maar toen vorige week het bericht van VWS kwam, voelde het toch als een mijlpaal. En mijlpalen moet je vieren!”

Een aantal enthousiastelingen had genoeg vertrouwen om al zitting te nemen in één van de project- en werkgroepen, toch hadden anderen het akkoord nodig om echt in beweging te komen. En nu is het dan zover.

“Wat het ons gaat brengen is nog niet iedereen duidelijk. De toekomst zal het leren!” aldus Marieke. “Voor de eerstelijns verloskundigen is het erg prettig dat gegevens, zonder verwijzing, inzichtelijk zijn voor de tweede lijn. In de praktijk komt het nog best weleens voor dat de zwangere met de verloskundige naar het ziekenhuis gaat, er daar een warme overdracht plaatsvindt en de verwijzing terplekke wordt gestuurd. Straks kan het ziekenhuis toch alle relevante gegevens al inzien, vóórdat de zwangere gearriveerd is.”

Ze vult aan dat dit ook voor de kraamzorg geldt. “Zij zien ernaar uit eerder in het proces al te kunnen beschikken over relevante gegevens. Dit gaat hen helpen hun rol beter te kunnen vervullen in het kader van Kansrijke Start en het prenatale huisbezoek.”

“Dat webinnen VSV Twente en VSV Oost Achterhoek de potentie zien van gegevensuitwisseling is overigens wel duidelijk”, vervolgt ze niet zonder trots. “Alle bij de beide VSV’s aangesloten eerstelijnspraktijken, ziekenhuizen en kraamzorgorganisaties doen mee. En daarnaast ook nog een aantal echopraktijken. We gaan er voor dat enthousiasme vast te houden en hopen dat ook GGD Twente aansluit.”