Nu beschikbaar: statusoverzicht van applicaties in afsprakenstelsel

19 november 2020

In het VIPP Babyconnect Afsprakenstelsel vind je nu ook een statusoverzicht van alle applicaties. Dit zijn applicaties van uiteenlopende zorginformatie-en integratieleveranciers en betreffen alle modules die nodig zijn om te komen tot digitale gegevensuitwisseling volgens de aanpak van VIPP Babyconnect.

Dit overzicht is een levend document dat per applicatie informatie geeft over wat de status en plannen zijn, in relatie tot de verantwoordelijkheden zoals benoemd in de referentiearchitectuur van het VIPP Babyconnect Afsprakenstelsel. Deze informatie wordt onder andere gebruikt door regionale partnerschappen die bezig zijn met (het voorbereiden van) implementaties.

De inhoud van het applicatieoverzicht is gebaseerd op de actuele kennis van het VIPP Babyconnect programmabureau, aangevuld met de inzichten van leveranciers, regionale partnerschappen en andere betrokkenen.

Ga hier naar het applicatieoverzicht>>>