1. Nieuws
  2. Noord-Nederland en Amsterdam delen ervaringen

Noord-Nederland en Amsterdam delen ervaringen

25 januari 2021

De digitale informatiebijeenkomst voor (aankomend) projectleiders stond dinsdag 19 januari in het teken van de subsidieaanvraag VIPP Babyconnect. Laura Steentjes van het ministerie van VWS was aanwezig om vragen te beantwoorden. Daarnaast gingen Nienke Lemstra en Jelle Nutma uit regio Noord-Nederland en Hiske Stokvis uit regio Amsterdam-Amstelland/Almere in gesprek met Susanne Zuidhof, lid van het ondersteuningsteam van VIPP Babyconnect, over hun ervaringen met de voorbereiding op de subsidieaanvraag en het indienen van de aanvraag.

 

Laura Steentjes van het ministerie van VWS lichtte onder andere toe dat het mogelijk is dat één of meerder VSV’s later aansluiten bij een regionaal partnerschap. Uiteraard moet dit met goedkeuring van het partnerschap, maar de penvoerder kan een wijziging van het plan en de begroting indienen om dit te realiseren. Een belangrijke kanttekening hierbij is dat het aansluitende VSV zich moet realiseren dat je aanhaakt bij een lopend project. Dat vraagt wel wat.

Lessons Learned
Wat viel er mee en wat viel er tegen in de voorbereiding op de subsidieaanvraag? Hoe heb je de ziekenhuizen en kraamzorg aangehaakt gekregen? Deze en meer vragen kwamen aan bod in het gesprek tussen Susanne Zuidhof, lid van het ondersteuningsteam van het programmabureau Babyconnect, en projectleiders Jelle Nutma en Nienke Lemstra uit regio Noord-Nederland en Hiske Stokvis uit regio Amsterdam. Beide regio’s hebben in december 2020 een aanvraag VIPP Babyconnect ingediend. In het gesprek gaven zij een terugblik op de periode van zowel het indienen als daarvoor.

Langere adem
Een van de tips vanuit Amsterdam was om op tijd te beginnen met het laten aanhaken van de ziekenhuizen, omdat zij vaak een langere tijd en meer informatie nodig hebben. Ook is het belangrijk om alle lagen binnen het ziekenhuis vanaf het begin erbij te betrekken; van zorgverlener tot directieniveau. Dit voorkomt dat er op een van de lagen een kink in de kabel komt. Vaak willen bijvoorbeeld huisjuristen meekijken met alle stukken.

Zet de deur open
In Noord-Nederland bestond het Regionaal Partnerschap uit vier VSV’s, maar op het laatste moment besloot een VSV later in te stappen. Hun tip is: leer je regionaal partnerschap goed kennen, zodat je weet wie wanneer wil instappen. Voor het aanhaken van de kraamzorg is het volgens Nienke belangrijk om de deur open te zetten voor organisaties die nu nog niet willen aansluiten. “Betrek hen erbij en praat met de partijen zelf en neem kraamzorgorganisaties binnen het VSV mee als onderdeel van deze ontwikkeling.”

Het was leuk en leerzaam om te horen hoe deze twee regio’s het indienen van de aanvraag van VIPP Babyconnect hebben ervaren. Tijdens de bijeenkomst zochten mensen via de chat contact met hun vragen.

Update
Vanuit het programmabureau gaf Susan Osterop een update met laatste nieuwtjes die gepubliceerd zijn. Linkjes naar deze nieuwsberichten zijn terug te vinden in de presentatie.

Iedere maand een digitale informatiebijeenkomst
Wil je ook aanwezig zijn bij de maandelijkse digitale informatiebijeenkomsten? Meld je aan via info@carecodex.org