1. Nieuws
  2. Ontmoet de nieuwe programmamanager van Babyconnect: Susan Osterop

Ontmoet de nieuwe programmamanager van Babyconnect: Susan Osterop

10 juni 2019

Nu het programmabureau van start is gegaan, worden de komende tijd (nieuwe) medewerkers voorgesteld. Deze keer de nieuwe programmamanager bij Babyconnect: Susan Osterop.

Susan, kun je jezelf voorstellen?
Ik ben als verpleegkundige begonnen in het ziekenhuis en heb de studie sociale wetenschappen gedaan. Van daaruit ben ik in projecten in de zorg gekomen. De afgelopen jaren heb ik in het medisch, sociaal en preventieve veld gewerkt met ketennetwerken. De geboortezorg heb ik altijd gevolgd.
Mijn twee zonen gaan mij voorbij in de digitale wereld, ik zie hoe belangrijk dit in hun leven is en hoe ze grip willen hebben op hun eigen materiaal. Voor mij een mooie stap om nu in een project te stappen waar digitaal samen werken echt uitgevoerd gaat worden.

Mijn zonen gaan mij voorbij in de digitale wereld. Ze willen grip hebben op hun eigen materiaal.

Waarom stap jij in het actieteam van Babyconnect?
Bij de projecten waarbij ik de afgelopen jaren betrokken was, stonden ketenzorg en samenwerking rondom kind en gezin centraal. Ik constateerde dat bij goede samenwerking het digitale aspect vaak ontbreekt. De noodzaak om digitaal samen te werken is de afgelopen jaren gegroeid. Ik ben ervan overtuigd dat we efficiënter kunnen werken als we zaken digitaal goed regelen, zoals een gezamenlijk plan, gegevens uitwisselen, samenwerken tussen de 1e lijn en ziekenhuizen. We kunnen immers niet meer om het digitale tijdperk heen. En daarbij vind ik: gegevensuitwisseling behoort bij de eigenaar te liggen, dus in dit geval de zwangere. Bij Babyconnect worden oplossingen bedacht waarbij de zwangere de meeste baat heeft.

De regie op gegevensuitwisseling behoort bij de eigenaar te liggen, dus in dit geval de zwangere.

Er liggen veel uitdagingen, hoe kijk je daarnaar?
We moeten ervoor zorgen dat de pilotregio’s zich verder kunnen blijven ontwikkelen en dat we realisatie van gegevensuitwisseling in de regio’s gaan ondersteunen. Babyconnect draait om kennisdelen, kennis halen en brengen en veel samenwerking met verschillende mensen. Dat is een uitdaging waarvoor ik me graag hard maak.

Daarnaast wil ik graag meer te weten komen over de technische aspecten van digitale gegevensuitwisseling. Zoals mijn collega Toon Wezenberg benadrukt spreken we steeds van “boven” en “onder de motorkap.” Boven de motorkap, is de zichtbare wereld, waar de zwangere bijvoorbeeld toestemming geeft welke gegevens door wie ingezien mogen worden. Onder de motorkap, de voor de zwangere en zorgverleners verborgen wereld, gebeurt van alles om dit technisch mogelijk te maken. Ik wil begrijpen hoe dit werkt.

Babyconnect draait om kennisdelen, kennis halen en brengen en veel samenwerking met verschillende mensen.

Juiste informatie op het juiste moment, kan dat volgens jou?
De laatste tijd lees je overal de slogan “juiste zorg op de juiste plek”. Dat willen we voor iedereen; of je nu jong of oud bent. Goede zorg staat hierbij voorop. Maar dat kan volgens mij niet zonder de slag te maken van de juiste informatie op het juiste moment. Als zwangere, maar ook in andere momenten in je leven, krijg je regelmatig te maken met meerdere zorgverleners. Dan wil je als cliënt dat de informatie accuraat is: compleet, relevant en up-to-date.

Goede zorg kan niet zonder de juiste informatie op het juiste moment.

Ik weet nog goed dat ik 12 jaar geleden door de verloskundige overgedragen werd naar het ziekenhuis. Eenmaal bij de gynaecoloog werd er een nieuw dossier aangemaakt. Enkele jaren geleden vroeg ik het dossier van mijn zoon op bij het consultatiebureau. Dit bleek niet per mail te kunnen; een print is wat we toegestuurd kregen. Dit moet én kan anders. Laten we zorgen dat zorgverleners goed digitaal kunnen samenwerken, zodat de zwangere haar verhaal niet opnieuw hoeft te vertellen, haar laatste gegevens bekend zijn en er daardoor snel geschakeld kan worden. Ik denk dat we met elkaar tempo moeten gaan maken om het nu echt te realiseren.
Wanneer het programmabureau binnenkort volledig ingericht is ben ik ervan overtuigd dat we met elkaar wat heel moois gaan neerzetten in de geboortezorg.

Meer weten over de subsidieaanvraag of heb je andere vragen die te maken hebben met de ondersteuning van Babyconnect?

Neem dan contact op met Susan via: s.osterop@carecodex,org.