1. Nieuws
  2. Neem deel aan COMPLETE-studie

Neem deel aan COMPLETE-studie

12 september 2023

Integrale zorg voor en na de geboorte:
Evaluatie samenwerking binnen netwerkzorg

De COMPLETE-studie (voluit: Connecting Obstetric, Maternity, Pediatric and Preventive Child Health Care) heeft als doel om meer inzicht te krijgen in de samenwerking tussen de geboortezorg en JGZ door de huidige samenwerking te evalueren, de mechanismen die hieraan ten grondslag liggen te onderzoeken en de wensen van stakeholders in kaart te brengen. Vanuit VIPP Babyconnect en CareCodex zitten we in de adviesraad van de COMPLETE-studie en volgen we deze studie. Ben jij werkzaam in netwerkzorg geboortezorg en jeugdgezondheidszorg? Dan kun je nu meedoen aan de deelstudie door een vragenlijst in te vullen. Jouw input is erg welkom! 

Doel
Het doel van deze deelstudie is om te onderzoeken welke werkwijzen van integrale zorg momenteel worden toegepast in jouw regio en in welke mate. Dit wordt gedaan aan de hand van 9 domeinen. Een overzicht van de huidig aanwezige (of afwezige) domeinen van integrale samenwerking vormt de focus van de nieuwe strategie die verder doorontwikkeld wordt tijdens de toekomstige pilot.

Wat wordt er gedaan met de uitkomsten?
Met jouw antwoorden draag je bij aan het in kaart brengen van de samenwerking tussen de geboortezorg en jeugdgezondheidszorg (JGZ) in Nederland. Deze samenwerking is van groot belang om ouders goed te kunnen ondersteunen rondom de geboorte en draagt bij aan een goede start voor ieder kind.
De uitkomsten van het onderzoek worden gebruikt om, in samenwerking met de stakeholders, een strategie te ontwikkelen om de samenwerking te verstevigen, die vervolgens in een pilot getoetst en verbeterd wordt.

Deelnemen
Ben jij werkzaam in netwerkzorg geboortezorg en jeugdgezondheidszorg, dan kun je nu meedoen door deze vragenlijst door deze vóór 18 september 2023 in te vullen. Je kunt de vragen beantwoorden vanuit jouw eigen ervaring bij de organisatie waar je werkt. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 10 minuten.
Als je deze vragenlijst invult, ga je akkoord met het gebruik van jouw geanonimiseerde gegevens voor wetenschappelijk onderzoek.

Meer informatie? 
Heb je vragen over de studie? Neem dan contact op met Anne Hermans (PhD student), afdeling verloskunde en gynaecologie Erasmus MC Rotterdam, a.c.m.hermans@erasmusmc.nl.