1. Nieuws
  2. Meer zicht op opbouw en indicatie van kosten

Meer zicht op opbouw en indicatie van kosten

25 maart 2021

De afgelopen tijd is gewerkt aan het inzichtelijk maken van de indicatieve kosten die bij de implementatie van veilige digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg zijn gemoeid. Een onderwerp waar veel vragen over binnen komen en dat erg leeft in de regio’s. Er is een rekenmodel ontwikkeld en er verschijnt op korte termijn een factsheet die zorgverleners en zorgorganisaties richting geeft.

In de eindgebruikersgroep zorgorganisaties eind februari kregen de aanwezigen uitleg over de opbouw van de indicatieve kosten en de gebruikte berekeningen. Bestuurder Sonia Jennings nam hen mee in de (technische) aspecten die een rol spelen en de rekensommen die worden gebruikt. De presentatie kwam als geroepen en gaf de deelnemers een goed beeld van de opbouw en indicatie van de kosten en de berekeningen die daaraan ten grondslag liggen. De informatie die is gegeven, wordt opgenomen in een factsheet. Deze factsheet geeft zorgorganisaties, zorgverleners, projectleiders en andere geïnteresseerden op hoofdlijnen een beeld van de te verwachten kosten.
Het programmabureau maakt op basis van het landelijke model een regionaal rekenmodel zodat elke regio een eigen maatwerk indicatie van de regionale kosten kan opstellen.

Wat is nodig?

Om de kosten goed te begrijpen, is het belangrijk om te weten hoe digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg eruit kan ziet. Hoe dit precies werkt, is uitgelegd in een animatie. In deze animatie zie je vanuit een praktijkvoorbeeld hoe de veilige digitale gegevensuitwisseling onder de motorkap werkt. De onderdelen die onder de motorkap nodig zijn zodat een cliënt of zorgverlener gegevens kunnen raadplegen zijn uitwerkt in een aantal modules. Een overzicht van deze modules is te zien in een infographic waarin ook de onderlinge samenhang tussen deze modules duidelijk wordt.
Zodra je weet wat er nodig is om veilige digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg te realiseren, heb je ook zicht op de structuur die binnen je eigen regio nodig is. Vervolgens kan een indicatie gemaakt worden van de kosten die daarmee gemoeid zijn, conform het rekenmodel.

Opbouw van de kosten

De kosten voor de implementatie van veilige digitale gegevensuitwisseling in de regio bestaan uit verschillende onderdelen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen eenmalige kosten en jaarlijks terugkerende kosten en tussen landelijke en regionale kosten. In de factsheet over de opbouw en berekening van de kosten wordt dit nader toegelicht.