1. Nieuws
  2. “Kraamzorg doet volwaardig mee”

“Kraamzorg doet volwaardig mee”

20 januari 2021

Bestuurder Peter Boudewijn van RST Zorgverleners over de samenwerking in Rotterdam-Rijnmond

In Rotterdam Rijnmond vinden elk jaar zo’n 18.000 bevallingen plaats. Dit is tien procent van alle bevallingen in Nederland. De geboortezorgorganisaties in Rotterdam-Rijnmond hebben in 2020 gezamenlijk de VIPP Babyconnect subsidie aangevraagd en toegekend gekregen. “Met zoveel betrokken partijen samenwerken is wel een uitdaging, maar de omvang maakt het mogelijk om met goede externe ondersteuning de werkzaamheden goed te verdelen. Mijn advies aan collega VSV’s is om goede partners te zoeken en om daar niet te lang mee te wachten. Als je nu niet meegaat, moet je het straks alleen doen”, vertelt Peter Boudewijn, bestuurder van RST Zorgverleners.

“In Rijnmond is de governance complex. Er zijn vier VSV’s en één IGO betrokken. Daaronder vallen bijvoorbeeld ongeveer 50 zorgorganisaties, 30 kraamzorgorganisaties en 6 ziekenhuizen”, schetst Boudewijn het landschap waarin de samenwerking tot stand kwam. De deelnemende organisaties zijn verenigd in het District Verloskundig Platform (DVP). “Het is een uitdaging met al die partijen. In Rotterdam-Rijnmond zijn een actieve ROS Zorgimpuls en ook de RSO RijnmondNet aangehaakt. Die samenwerking is belangrijk en biedt de benodigde professionele ondersteuning voor een dergelijk project. Daar hebben we heel veel profijt van.” VSV’s die zich voorbereiden op de subsidieaanvraag adviseert Boudewijn vooral te zorgen voor goede ondersteuning. “Dit is een project dat niet de core business is van ons als zorgverleners. Dus goede begeleiding en ondersteuning is essentieel voor het slagen van zo’n project.”

Open punten

De regio is in september 2019 begonnen met de voorbereidingen op de subsidieaanvraag. “Onze organisatie had nog best wat vragen en open punten. In juli 2020 werd de subsidieaanvraag ingediend. In deze aanvraag was in overleg met het programmabureau VIPP Babyconnect en VWS aan het merendeel van de open punten voldaan.” Nadat in september 2020 de subsidie was toegekend, vond op 2 november voor de regio een gezamenlijke kick-off plaats.

Geoliede machine

Met de aftrap is de implementatiefase begonnen. “We staan nog aan het begin. De eerste maanden draaien om het neerzetten van de organisatie en het meenemen van de mensen in de regio. Het informeren en meenemen van de achterban en het organiseren van de besluitvorming is belangrijk. Daarin gaan we de eerste maanden investeren. Dit is echt cruciaal voor hoe je het project uiteindelijk gaat uitvoeren. Het moet een geoliede machine zijn zodat we eind 2022 klaar zijn”, aldus Boudewijn.

Schaalgrootte

Dat er met veel partijen wordt samengewerkt, heeft volgens Boudewijn een groot voordeel. “Met vier VSV’s en een IGO heb je een bepaalde schaalgrootte en kun je meer met elkaar doen. Mijn advies aan VSV’s is daarom ook om goede partners te zoeken. Als je daarmee te lang wacht, dan moet je het straks alleen doen. Het kan tactisch zijn om af te wachten en anderen de kinderziektes eruit te laten halen, maar je hebt dan ook geen mogelijkheid om invloed uit te oefenen.”

Rol kraamzorg

Dat RST Zorgverleners mee doet, is volgens Boudewijn logisch: “Als kraamzorg heb je een belangrijke rol in de geboortezorgketen. Kijk alleen maar naar de aansluiting met de jeugdgezondheidszorg of de uitwisseling tussen ziekenhuizen en verloskundigen en kraamzorg. Wij vinden het belangrijk om volwaardig en aan de voorkant mee te doen als kraamzorg.”

Peter Boudewijn heeft meegewerkt aan een webinar georganiseerd door het CPZ.

RST Zorgverleners

RST Zorgverleners is een professionele zorgorganisatie die naast kraamzorg ook verzorging en verpleging en huishoudelijke ondersteuning biedt. Er werken ruim 1100 zorgprofessionals, waarvan circa 240 kraamverzorgenden, die jaarlijks met elkaar bijna 4000 kramen verzorgen. Het werkgebied van RST Zorgverleners loopt van Middelburg/Terneuzen tot Urk/ Staphorst. In dat werkgebied is RST Zorgverleners deelnemer in meer dan 20 VSV’s/IGO’s.