1. Nieuws
  2. ‘Kies een oplossing en versnel’

‘Kies een oplossing en versnel’

28 juni 2021

“Als we keuzes maken, kunnen we een duurzaam informatiestelsel voor de zorg zo geregeld hebben”, dat zei Sjaak Gondelach, specialist informatisering van het UMC Utrecht, tijdens het Webinar ‘Duurzame architectuur begint bij de eindgebruiker’. In dit webinar dat Architectuurcommunity Zorg en VIPP Babyconnect op 22 juni organiseerden, werd gekeken welke algemene uitgangspunten nodig zijn en hoe zich dat uit in de architectuur. Daarbij wordt uitgegaan van de eisen en wensen die eindgebruikers hebben voor het delen van gegevens.

Susanne Zuidhof, CMIO van VIPP Babyconnect, begon het webinar met een verhaal uit de praktijk. Toen ze onlangs inviel als verloskundige merkte ze weer hoe belangrijk digitale gegevensuitwisseling is. Helemaal toen zij ’s nachts door de ambulancedienst naar een bevalling werd geroepen. Omdat de zwangere in en academisch ziekenhuis onder controle was, bleek tijdens en na de bevalling dat zowel Susanne als het ziekenhuis belangrijke informatie niet beschikbaar hadden. “Het maakte mij duidelijk waarom ik zo betrokken ben bij veilige digitale gegevensuitwisseling en waarom we met elkaar moeten zorgen dat we het voor elkaar krijgen”.

Kiezen

Over hoe digitale gegevensuitwisseling gerealiseerd kan worden heeft Sjaak Gondelach een duidelijke mening. Hij pleit ervoor om niet nog meer architecturen te ontwikkelen. “We hebben voldoende architectuur. We willen versnellen, dus gebruik wat je hebt”, aldus Gondelach. Een van de oplossingen om veilige digitale gegevensuitwisseling te realiseren is VIPP Babyconnect.” Gondelach: “De architectuur waar VIPP Babyconnect mee werkt, is natuurlijk niet alleen voor de geboortezorg geschikt, maar voor alle zorgbranches waarin zorgverleners zorginformatiebouwstenen met elkaar willen delen.”

Eisen en wensen

In de ontwikkeling van de architectuur van VIPP Babyconnect staan de eisen en wensen van eindgebruikers voor het delen van informatie in de geboortezorg centraal. “Vanuit deze eisen en wensen is gewerkt aan een duurzame architectuur. Globaal kun je de wensen en eisen terugbrengen tot twee doelen: de juiste gegevens op het juiste moment bij de cliënt en bij de juiste zorgverlener en regie bij de cliënt“, vertelt Jorrit Spee, projectleider ontwikkeling van VIPP Babyconnect. “De eindgebruikerswensen en de principes van DIZRA sluiten op elkaar aan. Samen vormen ze de contouren van de referentiearchitectuur interoperabiliteit geboortezorg.”

Knoop doorhakken

In het gesprek dat na de presentaties op gang kwam, bleek dat veel deelnemers zich herkenden in het verhaal van Sjaak Gondelach. De vraag die de deelnemers daarbij wel hadden is wie de knoop doorhakt en daarmee de versnelling in gang zet.

Meer informatie

De presentatie kun je hier zien.

Architectuurcommunity Zorg

De Architectuurcommunity Zorg is een netwerk van informatiemanagers, IT-architecten, informatieanalisten, chief information officers (CIO’s) en andere mensen met een interesse voor informatie, techniek en architectuur. De Architectuurcommunity doet via de Architectuurboard Zorg voorstellen aan het Informatieberaad Zorg over de informatiepositie van burgers, zorgdata, standaardisatie, stelselbrede afspraken, inzet van nieuwe technologieën, privacy en informatiebeveiliging.

https://www.informatieberaadzorg.nl/over-het-informatieberaad/expertcommunities/architectuurcommunity

DIZRA award

Stichting CareCodex heeft op 19 april de DIZRA award ontvangen voor de bijdrage aan een duurzaam informatiestelsel in de zorg met het programma VIPP Babyconnect.

“CareCodex is met VIPP Babyconnect actief bezig om samenwerkingsafspraken en een referentiearchitectuur neer te zetten voor de geboortezorg”, schrijft de jury. “Met het toekennen van de DIZRA award spreken we de waardering uit over hoe ze met DIZRA (Duurzaam Informatiestelsel in de Zorg Referentie Architectuur) aan de slag zijn gegaan.

https://babyconnect.org/carecodex-ontvangt-dizra-award-voor-vipp-babyconnect/