1. Nieuws
  2. Kick-off bijeenkomst innovatie & beheercyclus geboortezorg

Kick-off bijeenkomst innovatie & beheercyclus geboortezorg

28 oktober 2020

Vrijdag 9 oktober vond de kick-off plaats voor de nieuw gevormde werkgroep Innovatie & Beheer Geboortezorg. De aanleiding voor de kick-off is de vraag vanuit de stuurgroep om met een voorstel te komen voor een goede innovatie & beheercyclus voor de geboortezorg. De stuurgroep wordt gevormd door alle partijen uit het innovatie & beheeroverleg. Tijdens de kick-off kwamen twee vragen aan bod: waar denk je aan bij een innovatie & beheercyclus en welke kansen zie je die je in de werkgroep wilt realiseren?

De deelnemers verwachten met een innovatie & beheercyclus vooral te bereiken dat er door meer afstemming structuur wordt aangebracht. Er is behoefte aan een integrale cyclus die de hele sector dekt en die zorgt voor samenhang. Het betrekken van gebruikers, het maken van heldere en transparante afspraken en een gedeelde visie zijn belangrijke voorwaarden die worden genoemd.

NEN 7522

Jasper van Lieshout (VWS) heeft tijdens de kick-off de NEN 7522 toegelicht. Aansluitend op zijn toelichting keken de deelnemers hoe zij de geboortezorg hierop kunnen aansluiten. Dit bleek nog geen eenvoudige klus. Het is duidelijk dat de afstemming beter in beeld moet worden gebracht. De werkgroep zal zich verder buigen over wat nodig is om tot een juiste innovatie & beheercyclus te komen.

Samenstelling werkgroep

De nieuw gevormde werkgroep heeft een voorlopige samenstelling. De scope en de inrichting van de innovatie & beheercyclus kan invloed hebben op de samenstelling van deze werkgroep. In de werkgroep zitten onder andere afgevaardigden vanuit de Patiëntenfederatie, CPZ, Perined en Nictiz. Benieuwd wie nog meer zitting hebben in de werkgroep? Neem dan contact op met Claartje Schouten, beleidsadviseur VIPP Babyconnect via info@carecodex.org.