1. Nieuws
  2. Kennismaken met Sonia Jennings

Kennismaken met Sonia Jennings

17 januari 2020

Ik ben Sonia Jennings, bestuurder bij Babyconnect. Als bestuurder en adviseur ben ik al geruime tijd werkzaam in de zorg, met name in de eerstelijn. Ervaring in geboortezorg heb ik door betrokkenheid in het verleden bij diverse regio’s die aan de slag waren met uitvoering van de integrale zorgstandaard.

Waarom geboortezorg?

Geboorte en overlijden zijn twee ongelooflijke belangrijke processen waar je als mens weinig over te zeggen hebt maar die voor mij het meest ingrijpend zijn in een mens zijn leven. Of en wanneer het gebeurt heb je niet (helemaal) in handen. Wel kun je de omstandigheden – mocht je dit willen – voor een deel beïnvloeden. Hopelijk op een zodanige wijze dat jouw visie en wensen rondom die thema’s centraal staan.

Dit is de reden waarom ik al sinds 2001 betrokken bij terminale thuiszorg en hospice en sinds 2017 bij de geboortezorg.

De mens

In het veld waarin men snel kijkt naar de professionele en medische invalshoek wordt soms de mens met zijn of haar wensen vergeten en ondergeschikt gemaakt. Het bedrijfsmatig kijken naar processen en doelmatig met maatschappelijke middelen omgaan juich ik toe, maar nooit ten koste van het individu, zelfs niet vanuit medisch professioneel handelen. De keuze en de beslissing is aan het individu, gesteund en geïnformeerd door een professional.

Persoonlijke ervaringen rondom het sterven van dierbaren liggen hier uiteraard aan ten grondslag. Het overlijden van familieleden, vrienden, jong en oud, palliatief en zelfs euthanasie heb ik van dichtbij mogen ervaren. Het verschil hoe dit beleefd en verwerkt is, heeft voor een groot deel te maken gehad met de wijze waarop het individu en de naasten hun eigen wensen mochten uitvoeren.

De beste start

Een geboorte is natuurlijk een ander veld, maar kan ook zeer ingrijpend, traumatisch en soms zelfs met negatieve afloop plaatsvinden. Dat maakt het ook hier zo belangrijk dat de wensen van de ouders centraal staan. De beste start voor moeder en kind, gezien vanuit de ogen, de wensen en de levensvisie van het gezin, niet vanuit de professionele of medische wereld, begint al voor de bevalling. De basis wordt gelegd bij pre-conceptieconsult en zwangerschap. De professionals zijn er om te ondersteunen en de best mogelijke omstandigheden te creëren zodat de cliënt een juiste keuze kan maken. Door volledig en goed geïnformeerd te zijn en door op het juiste tijdstip de juiste informatie ter beschikking te hebben, kan de cliënt echt zelfbeschikking en regie uitvoeren.

Dat is waarom ik zo graag betrokken ben bij het actieprogramma!