1. Nieuws
  2. Kennismaken met Rabiye en Jos: de financiële mensen van Babyconnect

Kennismaken met Rabiye en Jos: de financiële mensen van Babyconnect

10 juni 2020

“Het voelt goed om een steentje bij te dragen aan de zorg en om mee te werken aan een oplossing voor het digitaal delen van gegevens in de geboortezorg”, dat zeggen Rabiye Tezcan en Jos Levink. Samen vormen zij de financiële administratie van VIPP Babyconnect.

Op zoek naar een andere sector waarin ze als financieel administratief medewerker haar steentje kon bijdragen, sprak de zorg Rabiye aan. “Ik werkte hiervoor bij een notaris in dezelfde functie, maar ik wilde graag een functie die meer maatschappelijke waarde heeft. De combinatie van werk en gezin is daarnaast ook erg belangrijk.” De functie voor VIPP Babyconnect paste voor haar perfect in dat plaatje. Zestien uur per week verwerkt Rabiye facturen en contracten.

Jos werkte lange tijd als zelfstandig bedrijfsadviseur en vond in de functie van financial controller bij Babyconnect een passende, nieuwe uitdaging. “Het was eigenlijk een logische stap. Ik heb altijd al affiniteit met de zorg gehad en ben maatschappelijk betrokken, bijvoorbeeld als gemeenteraadslid in mijn woonplaats. Dit past dus mooi.” Als financial controller bewaakt hij de inzet van de subsidiegelden, zowel op landelijk als op regionaal niveau.

Ondersteuning regio’s

Met het toekennen van de eerste subsidie door het ministerie van VWS aan regio Noord-Holland Noord komt meer nadruk op de regionale financiële administratie te liggen. “Het beleidskader stelt dat we de financiële administratie in deelnemende regio’s ondersteunen. De toekenning is weer een stap in de juiste richting. Wij zijn er klaar voor. De werkprocessen liggen er en nu gaan we met de projectleider in de regio de administratie opzetten”, legt Jos uit. Een regio kan er voor kiezen om de financiën zelfstandig uit te voeren, maar de verwachting is dat veel deelnemende regio’s samen met het landelijke programmabureau aan de slag gaan. Jos: “Uiteindelijk is het deels maatwerk omdat elke regio zijn eigen invulling kan geven en deels standaard omdat procedures hetzelfde zijn. Hoe vaker we er in een regio mee aan de slag gaan, hoe efficiënter het wordt.”

Op reis

Rabiye en Jos werken beiden al een tijd voor VIPP Babyconnect. Hoe zijn de afgelopen maanden hen bevallen? “Het was indrukwekkend, zoveel informatie als er is. Ik wist niet dat het zo breed is. Babyconnect heeft veel onderdelen en er is dus veel om te weten. Met de tijd kom je daar steeds beter in. De variatie die dat met zich mee brengt, vind ik fijn”, vertelt Rabiye. Jos: “Het is een reis en we zijn nog steeds onderweg. Maar, het is wel gestructureerd.”

Meer laten zien

Als de twee collega’s een kijkje nemen in de toekomst dan verwachten ze dat er het één en ander is veranderd. Rabiye: “De administratie van het programmabureau Babyconnect blijft, maar we zullen ook meer met de regio’s te maken hebben. Daarnaast denk ik dat VIPP Babyconnect ook bekender is geworden. Doordat de eerste regio nu aan de slag gaat, kun je ook meer laten zien.” “De uitvoering van de administratie moet uiteindelijk in de regio zijn weggezet. Als programmabureau richten we ons dan op het landelijk beheer”, vult Jos aan. “Technisch werkt alles volgend jaar en de uitrol naar de regio’s heeft dan alle aandacht”, verwacht hij.

En nadat VIPP Babyconnect eind 2022 is afgerond? Jos en Rabiye: “Dan is er nog steeds aandacht nodig voor digitale gegevensuitwisseling in de zorg. Ook andere sectoren moeten aan de slag.”

Over VIPP Babyconnect

VIPP Babyconnect is een versnellingsprogramma voor informatie-uitwisseling tussen patiënt en professional en professionals onderling. Het heeft als doel naadloos aansluitende zorg voor moeder en kind(eren) rond de zwangerschap en geboorte te realiseren.

VIPP Babyconnect houdt zich bezig met landelijke en regionale ondersteuning om dit doel te realiseren. Het programmabureau maakt beleid, verbindt betrokken partijen, faciliteert ontwikkeling technologie, stelt afspraken op, ondersteunt regio’s bij de aanvraag en implementatie door onder kennisuitwisseling en het verzorgen van trainingen.