Babyconnect in het nieuws in 2023

  1. Jaaroverzicht
  2. Babyconnect in het nieuws in 2023

Babyconnect in het nieuws

–  Elaa – Een doorkijk naar 2025 – december 2023

Het programma Babyconnect eindigt eind 2024, maar dat is niet het einde van digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg. Sterker nog, daarna blijven we werken aan optimale samenwerking rondom gegevensuitwisseling in de geboortezorg.

 

– DVP Rijnmond – Regio Rijnmond in 2024 aan de slag met implementatie van digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg – november 2023

We zijn verheugd dat we voor onze geboortezorgprofessionals goede afspraken hebben gemaakt met het consortium van softwareleveranciers Onatal en Orfeus. Hiermee gaan we de digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg verbeteren. Op vrijdag 10 november 2023 is in Rotterdam het contract tussen penvoerder DVP Rijnmond en het consortium Onatal en Orfeus ondertekend.

 

– MedMij – 226.000 PGO-gebruikers haalden in eerste helft 2023 medische gegevens op in hun PGO – september 2023

Steeds meer mensen verzamelen hun medische gegevens in een PGO. Aan het einde van het eerste halfjaar van 2023 komen we uit op 226.000 unieke PGO-gebruikers die succesvol gebruik hebben gemaakt van MedMij-uitwisseling. Een unieke PGO-gebruiker is een gebruiker die voor het eerst dit kalenderjaar zijn gegevens via MedMij in een PGO ophaalt. Het aantal terugkerende gebruikers groeide naar ruim 30.000 in juni. Ter vergelijking: vorig jaar juni lag dit aantal op 3.000.

 

– Conclusion – Rondom Zwanger zet stap in gegevensuitwisseling – augustus 2023

Het is een ingewikkelde combinatie: netwerksamenwerking en digitale gegevensuitwisseling. Beide onderwerpen zijn actueel en essentieel voor vrijwel elke zorgorganisatie. Zeker in een acuut werkveld als de geboortezorg. Want hoe doe je dat? Samenwerken op zichzelf is al een uitdaging. En dan moet je ook nog eens gaan nadenken over ICT. De mogelijkheden zijn legio en de ontwikkelingen volgen elkaar snel op. Hoe maak je als samenwerkende zorgverleners gedragen keuzes, die passend zijn voor het geheel? VSV Rondom Zwanger vroeg Connect4Care en Morgens om hulp.

 

– Smarthealth – Brandbrief Babyconnect over IT leveranciers – juni 2023

Niet alleen ziekenhuizen zijn te sterk afhankelijk van hun ICT-leveranciers, zoals de Autoriteit Consument en Markt (ACM) in 2021 concludeerde na een analyse van contracten en gesprekken in de sector. Ook in de geboortezorg en bij verloskundigenpraktijken zijn er zorgen over ICT-leveranciers en gebrek aan vrije data-uitwisseling. Dat blijkt uit een brandbrief van Babyconnect.

 

– Rijksoverheid – Evaluatie subsidieregeling VIPP Babyconnect – mei 2023

VWS heeft in het kader van het programma Babyconnect KPMG gevraagd een evaluatie uit te voeren van de bijbehorende subsidieregeling VIPP Babyconnect. Doel van het onderzoek is een oordeel te formuleren over de doeltreffendheid en de effecten van de subsidieregeling VIPP Babyconnect en in hoeverre de regeling doelmatig is.

 

– Nictiz – Wat we doen/Babyconnect – april 2023

Het programma Babyconnect stimuleert digitale informatie-uitwisseling binnen de geboortezorg. Babyconnect helpt verloskundigen, gynaecologen, kraamverzorgenden, huisartsen, kinderartsen en zwangeren of moeders gegevens te delen. Eenheid van taal en informatie verhoogt de kwaliteit en efficiency van zorg.

 

– Zorgnetoost – Handtekeningen subsidieaanvraag Babyconnect zijn gezet – maart 2023

Donderdagavond was een bijzondere avond! De eerste handtekeningen zijn namelijk gezet voor de subsidie aanvraag Babyconnect vanuit VSV Twente in samenwerking met ZorgNetOost en onze collega RSO GERRIT. Myrthe Wijlens-Bijsterbosch zette namens verloskundigenpraktijk Vivre de eerste handtekening waarop vele handtekeningen van zowel verloskundigenpraktijken als echocentra volgden.

 

– Dijklander ziekenhuis – Geboortehart en Dijklander ziekenhuis koploper in digitale gegevensuitwisseling – januari 2023

Vandaag zijn het Centrum voor geboortezorg van het Dijklander Ziekenhuis en drie verloskundigenpraktijken in de regio gestart met digitale gegevensuitwisseling. Zorginhoudelijk verandert er nu nog niet veel, maar de technisch stap erachter is enorm. Met dit project wordt het mogelijk om onderling gegevens uit te wisselen, en deze op elk gewenst moment actueel binnen te halen. Een implementatie die veel voordeel oplevert voor zowel zwangeren als zorgverleners.

 

– ICT & Health – Gegevensuitwisseling geboortezorg naar hoger plan – januari 2023

Onlangs is een pilot-versie gelanceerd voor het ophalen van geboortegegevens in een Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO) in de MedMij-catalogus. Daarmee is een nieuwe stap gezet waarmee in de praktijk direct aan de slag kan worden gegaan met uitwisseling van gegevens van zowel leveranciers als eindgebruikers.