Babyconnect in het nieuws in 2022

  1. Jaaroverzicht
  2. Babyconnect in het nieuws in 2022

Babyconnect in het nieuws

– Nictiz Grote stap richting gegevensuitwisseling met cliënten – december 2022 

Sinds kort staat er een pilot-versie van de gegevensdienst voor het ophalen van geboortegegevens in een Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO) in de MedMij-catalogus. Met deze unieke stap kan men in de praktijk direct aan de slag met de leveranciers en eindgebruikers. 

– Elaa Eerste implementatie – kleine stap is een grote sprong voor Babyconnect – oktober 2022

In de vakantie is er hard doorgewerkt aan Babyconnect met als doel om tot een eerste kleine implementatie te komen. In zo’n kleine implementatie gaan we testen hoe de nieuwe gegevensuitwisseling werkt tussen ziekenhuis, verloskundige en echocentrum.

 

– ICT&Health – Geboortezorg wil PGO versneld mogelijk maken – augustus 2022

In het eerste en tweede kwartaal van 2022 zijn negen regionale partners in de verloskunde een aantal versnellingsprogramma’s gestart omtrent de implementatie van een PGO en gegevensuitwisseling. Inmiddels zijn er op dit gebied steeds meer activiteiten en worden op een speciaal digitaal platform talloze tips, tools en praktijkervaringen uitgewisseld. Babyconnect geeft een update over de stand van zaken.

 

– CPZ – Herziening beleidsregel VIPP Babyconnect: laatste kans om mee te doen! – juli 2022

In heel Nederland zijn regionale partnerschappen bezig met het implementeren van digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg. Samen met het landelijk programmabureau VIPP Babyconnect werken ze toe naar betere geboortezorg door de juiste gegevens, op het juiste moment, bij de cliënt en de juiste zorgverlener.

 

– Skipr – Extra financiering voor gegevensuitwisseling geboortezorg – juni 2022

Het ministerie van VWS stelt extra financiering beschikbaar voor digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg. De regionale partnerschappen in de geboortezorg en het landelijk programma VIPP Babyconnect hebben nu tot medio juni 2024 de tijd om digitale gegevensuitwisseling te implementeren. Om deze extra financiering mogelijk te maken, is de beleidsregel VIPP Babyconnect aangepast. Deze is gepubliceerd in de Staatscourant.

 

– CPZ – “Het mooie aan BabyConnect is het eigenaarschap; dat ligt namelijk bij de zwangere vrouw”- april 2022

Naomi Satijn is al 23 jaar verloskundige in het uiterste zuiden van het land. Als voorzitter van de verloskundigen Maastricht is zij ook binnen het VSV Maastricht actief in diverse werkgroepen. Lees het interview.

 

– Bo Geboortezorg – Update softwareleveranciers kraamzorg en VIPP Babyconnect – maart 2022

VIPP Babyconnect werkt al enige tijd aan het Afsprakenstelsel Interoperabiliteit Geboortezorg. Hierin staan alle afspraken en technische specificaties voor de regionale partnerschappen en softwareleveranciers om digitale gegevensuitwisseling mogelijk te maken. Door middel van ‘Proof-of-Concepts’, ofwel een praktijktest, worden verschillende kraamzorginformatiesystemen getest.

 

– Gerrit – Zorgverleners geboortezorg uit Noord-Nederland en Rijnmond maken kennis met viewers – februari 2022

Zorgverleners uit de regionale partnerschappen VIPP Babyconnect Rijnmond en Noord-Nederland maakten in januari kennis met verschillende viewers. Leveranciers Caresharing, Hinq, Open HealthHub en Perinatologie.nl verzorgden een demonstratie van hun viewers. Daarnaast gingen zij in op de samenwerking die zij met de regio voor zich zien om onder andere de viewer verder te ontwikkelen.

 

– ICT&Health – VIPP Babyconnect brengt gegevensuitwisseling dichterbij – januari 2022

Rondom de zwangerschap en geboorte van een kind hebben vrouwen contact met veel verschillende zorgverleners. De uitwisseling van gegevens tussen die verschillende zorgverleners verloopt vaak nog mondeling, per e-mail of fax. Dat is niet alleen inefficiënt maar ook foutgevoelig. De behoefte aan digitale gegevensuitwisseling groeit dan ook voortdurend. Dankzij subsidies in het kader van VIPP Babyconnect komt het bereiken van dat doel steeds dichterbij.