1. Nieuws
  2. Instructie voor aanlevering via Vrumun is beschikbaar

Instructie voor aanlevering via Vrumun is beschikbaar

12 januari 2022

Een goed zorgdossier is belangrijk voor de kwaliteit van de geboortezorg. Als de dossiers goed zijn gevuld, dan kunnen gegevens beter worden gedeeld tussen zorgverleners én met de cliënt. Om zorgverleners te helpen bij het correct vullen van het dossier werken KNOV, Perined en VIPP Babyconnect samen met de praktijk aan een instructie voor aanlevering aan Perined per verloskundig informatiesysteem (VIS). Eerder is een eerste instructie voor het VIS van Orfeus beschikbaar gesteld. Nu is ook de instructie van Vrumun beschikbaar in dezelfde vorm.

Gebruikers van de VISsen worden in de instructies meegenomen in het invullen van de velden van het systeem. Deze instructie maakt duidelijk welke gegevens verstuurd worden naar Perined en hoe deze gegevens goed geregistreerd kunnen worden. Per veld is daarvoor een invuladvies opgenomen. De instructie is ingedeeld per onderdeel uit het systeem: zorgverlening, vrouw, zwangerschap, bevalling en uitkomst per kind. Deze instructies zijn een eerste versie die al goed bruikbaar zijn voor verloskundigen. Met eindgebruikers en VIS-leveranciers worden de instructies – afgestemd op de dagelijkse praktijk – nog verder aangescherpt en verbeterd.

Als alle zorgverleners in de geboortezorg gestandaardiseerd werken en informatie in de juiste velden beschikbaar is, kunnen de juiste gegevens op de juiste wijze uitgewisseld worden voor primair en secundair datagebruik. Dit zorgt zo voor juiste gegevens voor zorgverleners in het netwerk en de cliënt, maar ook voor spiegelinformatie en onderzoek.

Vervolgstappen

Ook voor zorgverleners die Onatal als informatiesysteem gebruiken wordt binnenkort een instructie gepubliceerd. In het project wordt daarnaast met de gebruikers en de leveranciers van verloskundige informatiesystemen gekeken naar de verwerking van deze gegevens en waar dat beter zou kunnen.

Meer informatie?

De instructies van Vrumun en Orfeus kun je hier downloaden. Heb je vragen over deze instructies? Of heb je suggesties voor verbetering? Stuur dan een mail naar Bob Radder (KNOV) bradder@knov.nl of naar info@perined.nl.