1. Nieuws
  2. Inspirerende Projectleidersbijeenkomst – ontwikkelingen in de regio’s

Inspirerende Projectleidersbijeenkomst – ontwikkelingen in de regio’s

29 september 2022


Iedere maand komen de projectleiders van alle negen regionale partnerschappen bij elkaar. De coördinerende projectleiders kwamen begin september bijeen. Niet alleen de stand van zaken binnen de regionale partnerschappen werd gedeeld. Maar de bijeenkomst stond ook in het teken van elkaar informeren, inspireren en de landelijke ontwikkelingen delen. Soms is het nodig dieper in te gaan op onderwerpen in bijvoorbeeld kennistafels en extra bijeenkomsten.  Dit artikel geeft een korte samenvatting van de ontwikkelingen in de regio’s.

Heel Nederland in beweging 
Tijdens een korte update vanuit regionale partnerschappen ontstond het beeld dat heel Nederland aan het bewegen is. Er worden bijvoorbeeld leverancierskeuzes gemaakt en de stand van zaken met de eerste implementaties met bronsystemen worden wekelijks met elkaar gedeeld. Maar ook de zorgverleners gaan aan de slag. Zo wordt er nu ingezet op het ontwikkelen van training en kick-off’s om van start te gaan met de implementatie.

 Lancering Inspiratieplein
Alle partnerschappen hebben behoefte om te versnellen en dus niet in ieder partnerschap het wiel uit te vinden. Er wordt veel kennis gedeeld. Onder andere in de kennistafels, met een digitaal platform en ook onderling. Deze maand is ook het inspiratieplein gelanceerd met veel kennis van en door de regionale partnerschappen. Je vindt bijvoorbeeld handige praktijkvoorbeelden, tips en ook zijn er materialen beschikbaar waarmee we je graag op weg helpen.

Inspiratieplein Babyconnect

Kennistafels monitor VIPP Babyconnect  
De regionale partnerschappen hebben binnen de beleidsregel VIPP Babyconnect een resultaatverplichting. De vier outcomedoelen moeten namelijk gerealiseerd worden. Om de partnerschappen te helpen bij het meten van de voortgang, ontwikkelt het programmabureau voor en met de projectleiders een monitor. Tijdens een expertbijeenkomst op 19 september werd de eerste opzet van de monitor gepresenteerd.

Kennistafel materiële kosten  
Alle regionale partnerschappen zijn natuurlijk heel blij dat er extra subsidie is gekomen voor materiële kosten. Eind september hebben alle partnerschappen hiervoor bij het ministerie van VWS een herziening van de subsidie aanvraag VIPP Babyconnect ingediend. De laatste partnerschappen zijn de laatste puntjes op de i aan het leggen met hun herziening.
Maar waar mag deze subsidie voor materiële kosten aan besteed worden? Hoe zijn deze kosten opgebouwd? En hoe gaan we afspraken maken, samenwerken bij materiële kosten bij leveranciers? Deze vragen zijn beantwoord en doorgenomen met de projectleiders/penvoerders van de regionale partnerschappen.

Voor verdere vragen en/of ondersteuning kun je terecht bij VIPP Babyconnect (info@carecodex.org) of programmamanager Susan Osterop (s.osterop@carecode.org).