1. Nieuws
  2. Informatieberaad Zorg maakt kennis met Babyconnect

Informatieberaad Zorg maakt kennis met Babyconnect

26 maart 2019

Hoe kan digitale informatiedeling in de geboortezorg beter? En hoe gaat Babyconnect dat samen met de regio’s realiseren? Op uitnodiging van het Informatieberaad Zorg heeft Dorine Veldhuyzen tijdens de vergadering van 25 maart het programma Babyconnect geïntroduceerd. Voor veel aanwezigen in de overvolle zaal was dit een eerste kennismaking.

Het Informatieberaad Zorg vergaderde aansluitend op de meetup die VWS organiseerde voor patiënten, ervaringsdeskundigen, beleidsmakers en ICT-leveranciers om met een breed publiek inspiratie op te doen rondom het informatiestelsel in de zorg. Deze zesde editie van de meetup trok 250 bezoekers die konden kiezen uit 35 workshops.

Laatste ontwikkelingen

Dorine begon met de aankondiging dat het programmabureau Babyconnect op 1 mei op volle sterkte zal zijn. Rond die tijd wordt ook de publicatie van de subsidie van VWS voor de regionale invoering verwacht. De belangstelling binnen de geboortezorg is groot; een derde van de 76 Verloskundige Samenwerkingsverbanden is al gestart met de voorbereiding van de subsidieaanvraag.

Dorine schetste kort het ontstaan van Babyconnect vanuit de behoefte van zorgverleners om veilig en snel informatie te delen. Dat gaat tot nu toe niet of moeizaam, vanwege de verschillen in werkwijze, dossiervorming en digitale omgevingen van de verschillende zorgorganisaties en beroepsgroepen. Na een uitgebreide consultatie van het veld afgelopen voorjaar is door VWS een raamwerk op gesteld waar de informatie-deling in de geboortezorg aan moet voldoen.

Zwangere op nummer 1

Uitgangspunt is dat de informatie die rond het zorgproces wordt gedeeld in de eerste plaats de gezondheid en de informatiebehoefte van de zwangere moet dienen. Die informatie moet daarom ook voor haar gebruiksvriendelijk toegankelijk zijn. Daarnaast moet deze informatie ook nuttig zijn voor de zorgverleners in hun dagelijks werk en voor de zorgorganisaties (zodat zij de zorg kunnen organiseren) en organisaties die de kwaliteit van zorg in beeld brengen en helpen verbeteren. Een van de redenen waarom de zwangere centraal staat bij de inrichting van de informatiedeling, is dat de zorgbehoefte rond zwangerschap en geboorte onvoorspelbaar is en ook per geval sterk kan verschillen.

Dorine sloot af met de aankondiging dat patiënten/cliënten en de zorgprofessionals intensief betrokken worden bij prioriteitstelling van de ontwikkelingen. Ook worden zij betrokken bij het ontwerpen, testen en waar nodig laten aanpassen als onderdeel van het voortdurende innovatieproces. Dit laatste is een uniek kenmerk in de aanpak van Babyconnect. De presentatie werd enthousiast ontvangen.

Informatieberaad en Babyconnect

Om zorggegevens veilig en betrouwbaar te kunnen delen, is een duurzaam informatiestelsel voor de zorg nodig. Het Informatieberaad Zorg is opgericht om afspraken, standaarden en voorzieningen te maken voor dit informatiestelsel. Om te zorgen dat dit ook in de praktijk gaat werken, worden er zogenoemde VIPP-programma’s uitgevoerd. Dat staat voor Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional. Babyconnect is een van deze VIPP-programma’s.