1. Nieuws
  2. Het hart van projectleider Corien van der Haar ligt bij de geboortezorg

Het hart van projectleider Corien van der Haar ligt bij de geboortezorg

14 oktober 2021

Corien van der Haar is sinds juli dit jaar betrokken bij Elaa als coördinerend projectleider voor Babyconnect in de regio Amsterdam – Amstelland – Almere. Ze vertelt over haar drijfveren, de samenwerking in de regio én de uitdagingen die er liggen.

“Ik ben zo’n 20 jaar praktiserend verloskundige geweest in een maatschap in de regio Breda. Daarna ben ik de praktijk uit gegaan om een masterstudie Beleid en Management te volgen. Na de afronding van die studie ben ik onder andere werkzaam geweest als projectmanager prenatale screening en als adviseur binnen ROS Zee-bra (1e lijns gezondheidszorg). Nu ben ik al zo’n 11 jaar werkzaam als ZZP’er onder de naam Coravie. Cor(a) van hartje en vie van leven, vrij vertaald met hart en ziel. Onder deze naam zet ik mij met plezier en passie in voor allerlei opdrachten binnen de geboortezorg”.

Elaa en Sigra trekken samen op

“Via mijn netwerk in de verloskunde, ben ik sinds juli dit jaar betrokken bij VIPP Babyconnect. Omdat de verloskundige wereld bekend terrein is, maar VIPP Babyconnect volledig nieuw is, heb ik me de afgelopen maanden vooral ingelezen en verdiept in alles wat binnen de regio speelt. De regionale, maar ook de landelijke activiteiten en de eindgebruikersgroepen. Ik ben veel contact aan het leggen met het regionale team. Ik werk veel samen met Walter de Haan en Milo Kreuk van Sigra en ben aan het verkennen welk werk zij al hebben verricht, vanuit een werkgroep met (technische) mensen uit de praktijk.
De afgelopen periode heb ik ook gebruikt om 1-op-1 gesprekken te voeren met alle stuurgroep leden om hen en het VSV dat zij vertegenwoordigen te leren kennen. Maar ook om erachter te komen hoe zij in het project staan. Daarnaast is het belangrijk dat VIPP Babyconnect steeds weer op de agenda komt te staan”.

Uitdagingen

“De uitdaging ligt voor mij vooral in het feit dat het een innovatief project is, waarin de eindgebruikers een centrale rol moeten krijgen. Maar hoe? Daar ben ik wel zoekende in. Ik maak daarom graag gebruik van kennisdeling met andere regio’s en het landelijke programmabureau”.

We kunnen dit samen

“Ik hoop dat we naar de toekomst toe met z’n allen gaan zien dat digitale gegevensuitwisseling prettig werkt. Dat we dit samen kunnen. En dat dit ook bij gaat dragen aan het onderling vertrouwen, een goede relatie en de samenwerking binnen de geboortezorg!”