1. Nieuws
  2. Herzieningsaanvraag Noord-Nederland goedgekeurd

Herzieningsaanvraag Noord-Nederland goedgekeurd

21 april 2022

Regionaal partnerschap Noord-Nederland is alweer bijna een jaar verder na de eerste toekenning van de subsidie. Dit jaar hebben ze veel stappen gezet. Ook is dit het jaar waarin de regio uitgebreid is met de VSV’s SHE en Assen. Om de nieuwe samenstelling officieel te maken, is er op 17 december 2021 een herzieningsaanvraag ingediend. Deze is op goede vrijdag (15 april 2022) goedgekeurd.

Wat houdt dit in?
Per aangesloten VSV krijgt het regionaal partnerschap een vast subsidiebudget. Met twee extra VSV’s hebben zij dus een uitbreiding van de subsidie om dit project tot een succes te kunnen brengen op grotere schaal. Dit houdt dus ook in dat VSV’s SHE en Assen nu officieel mee tellen voor de resultaatverplichting naar VWS.
Na de mijlpalen van afgelopen maand, is dit weer een grote mijlpaal die bereikt is.

Op naar mooie resultaten in de toekomst!

(Bron: nieuwsbrief april Babyconnect Noord-Nederland)