1. Nieuws
  2. Goede zorg door een goed ingevuld verloskundig dossier

Goede zorg door een goed ingevuld verloskundig dossier

28 april 2022

Voor de kwaliteit van de geboortezorg is een goed zorgdossier belangrijk. Een goed ingevuld dossier maakt het delen van gegevens met de cliënt of tussen zorgverleners makkelijker. Om zorgverleners te helpen bij het op de juiste manier invullen van het zorgdossier hebben KNOV, Perined en VIPP Babyconnect samen met de praktijk gewerkt aan een instructie voor het aanleveren aan perined. Per verloskundig informatiesysteem (VIS) is zo’n instructie beschikbaar. Voor Orfeus en Vrumun waren deze er al en nu is ook de instructie voor Onatal gereed.

Gebruikers van de informatiesystemen worden in de instructie meegenomen in de velden van het systeem. De instructie per VIS maakt duidelijk welke gegevens verstuurd worden naar Perined en hoe deze gegevens goed geregistreerd kunnen worden. Voor elk veld is een invuladvies opgenomen. De instructie is ingedeeld per onderdeel uit het systeem: zorgverlening, vrouw, zwangerschap, bevalling en uitkomst per kind..

Juiste gegevens op de juiste plek

Als alle zorgverleners in de geboortezorg gestandaardiseerd werken en informatie in de juiste velden beschikbaar is, kunnen de juiste gegevens op de juiste wijze uitgewisseld worden voor primair en secundair datagebruik. Dit zorgt ervoor dat zorgverleners in het netwerk om een cliënt de juiste gegevens op het juiste moment kunnen inzien én dat de cliënt deze gegevens ook kan zien. Daarnaast kunnen deze gegevens worden gebruikt voor spiegelinformatie en onderzoek.

Vervolg

Zorgverleners hebben meegewerkt aan het tot stand komen van de drie instructies. Ze zijn nu al goed bruikbaar in de praktijk. Met de feedback van verloskundigen worden de instructies verder aangescherpt en verbeterd. Zo is van de instructies van Orfeus en Vrumun inmiddels al een update gemaakt. De documenten worden dus telkens aangepast met de ervaringen vanuit de praktijk.

Meer informatie? De instructies kun je hier downloaden. Heb je vragen over de handleidingen? Of heb je suggesties voor verbetering? Stuur dan een mail naar Bob Radder (KNOV) bradder@knov.nl of naar info@perined.nl.