1. Nieuws
  2. Goed ingevuld verloskundig dossier zorgt voor betere gegevensuitwisseling

Goed ingevuld verloskundig dossier zorgt voor betere gegevensuitwisseling

14 december 2021

Een goed zorgdossier is belangrijk voor de kwaliteit van de geboortezorg. Als de dossiers goed zijn gevuld, dan kunnen gegevens beter worden gedeeld tussen zorgverleners én met de cliënt. Om zorgverleners te helpen bij het correct vullen van het dossier werken KNOV, Perined en VIPP Babyconnect samen met de praktijk aan een werkinstructie per verloskundig informatiesysteem (VIS). Inmiddels is een eerste werkinstructie voor het VIS van Orfeus beschikbaar. De gebruikershandleiding die al eerder voor gebruikers van Vrumun is gemaakt wordt omgezet naar deze vorm. Aan een werkinstructie voor Onatal wordt nog gewerkt.

Gebruikers van de VISsen worden in de handleidingen meegenomen in de velden van het systeem. Deze werkinstructie maakt duidelijk welke gegevens verstuurd worden naar Perined en hoe deze gegevens goed geregistreerd kunnen worden. Per veld is daarvoor een invuladvies opgenomen. De instructie is ingedeeld per onderdeel uit het systeem: zorgverlening, vrouw, zwangerschap, bevalling en uitkomst per kind. Deze instructie is een eerste versie die al goed bruikbaar is voor verloskundigen. Met eindgebruikers en VIS-leveranciers worden de instructies – afgestemd op de dagelijkse praktijk – nog verder aangescherpt en verbeterd.

Als alle zorgverleners in de geboortezorg gestandaardiseerd werken en informatie in de juiste velden beschikbaar is, kunnen de juiste gegevens op de juiste wijze uitgewisseld worden voor primair en secundair datagebruik. Dit zorgt zo voor juiste gegevens voor zorgverleners in het netwerk en de cliënt, maar ook voor spiegelinformatie en onderzoek.

Vervolgstappen

De gebruikershandleiding van Vrumun wordt omgezet naar de nieuwe vorm. Daarnaast wordt voor zorgverleners die Onatal als informatiesysteem gebruiken binnenkort ook een werkinstructie gepubliceerd. In het project wordt daarnaast met de gebruikers en de leveranciers van verloskundige informatiesystemen gekeken naar de verwerking van deze gegevens en waar dat beter zou kunnen.

Meer informatie?

De handleidingen van Vrumun en Orfeus kun je hier downloaden. Heb je vragen over de handleidingen? Of heb je suggesties voor verbetering? Stuur dan een mail naar Bob Radder (KNOV) bradder@knov.nl of naar info@perined.nl.