1. Nieuws
  2. Gezamenlijke kick-off eerste implementatie PGO in de geboortezorg

Gezamenlijke kick-off eerste implementatie PGO in de geboortezorg

16 augustus 2022


Donderdag 28 juli vond de kick-off plaats van de eerste implementatie van het beschikbaar stellen van geboortezorggegevens naar persoonlijke gezondheidsomgevingen (PGO’s) in het regionaal partnerschap Noord-Nederland. GERRIT, Stichting MedMij, Nictiz, HINQ, Drimpy en VIPP Babyconnect hebben gezamenlijk de eerste werkafspraken gemaakt om nog in augustus tot een plan van aanpak met concrete mijlpalen te komen.

Samen snelheid maken
De afgelopen tijd is er door de betrokken organisaties gesproken over de wens om samen snelheid te maken en voortgang te boeken in het beschikbaar stellen van geboortezorggegevens naar PGO’s. Het doel van deze eerste implementatie is om in één regio daadwerkelijke geboortezorggegevens te ontsluiten naar twee tot vier verschillende PGO’s met een MedMij-label.

Moederraad nauw betrokken
De moederraad in de regio wordt nauw betrokken bij deze eerste implementatie. Door overleg tussen leveranciers en cliënten en tussentijdse tests te organiseren, kan tijdens het proces zo nodig al bijgestuurd worden. Hierdoor kunnen de wensen en eisen van de eindgebruikers goed gevolgd worden.

Stapsgewijs en op kleine schaal
Met een stapsgewijze aanpak gaan we eerst op kleine schaal en met een beperkt aantal organisaties geboortezorggegevens naar PGO’s ontsluiten. Het gebruiksgemak van een PGO is hierbij een belangrijk uitgangspunt. Deze eerste implementatie vindt plaats in afstemming met PGO Netwerk Noord. In samenwerking met de PGO-alliantie wordt er door het regionale partnerschap Babyconnect Noord-Nederland (onder leiding van GERRIT en ROS Friesland) tegelijkertijd ook een actieonderzoek uitgevoerd naar een toegankelijke presentatie van geboortezorggegevens in PGO’s. We verwachten dat dit het toekomstige gebruik van PGO’s binnen de geboortezorg ten goede komt. Bovendien wordt alle kennis die tijdens dit traject wordt opgedaan vanzelfsprekend ook gedeeld met de overige regionale partnerschappen.

Update
Het regionaal partnerschap heeft 4 PGO-leveranciers benaderd voor deelname aan het actieonderzoek: Drimpy, Ivido, Quli en Zodos. Sinds de publicatie van dit artikel 16 augustus hebben zij alle vier hun medewerking aan deze implementatie toegezegd.

Meer weten?
Wil je meer weten over dit versnellingstraject? Neem contact op met de projectleiders van regionaal partnerschap Noord-Nederland: Nienke Lemstra-Idsardi of Jelle Nutma.