Cliënten

Ben je zwanger of pas bevallen, dan wil je alles weten over de gezondheid van jezelf en je (ongeboren) kind. Tijdens deze periode heb je contact met verschillende zorgverleners. Zij noteren hun bevindingen in je medisch dossier. Zou het niet handig zijn als je zelf ook kunt inloggen?

 

Het VIPP-programma* Babyconnect is gestart om dit voor elkaar te krijgen. Jouw wensen als (aanstaande) moeder of vader vormen hierbij de rode draad. Om ervoor te zorgen dat jouw wensen voorop staan is het belangrijk dat je meedenkt en meebeslist over hoe jouw dossier eruit moet komen te zien en hoe jouw gegevens gedeeld mogen worden. Je kunt hierover meedenken in de eindgebruikersgroepen van VIPP Babyconnect. Wil je meewerken en meedoen om veilige digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg te realiseren? Meld je dan aan voor de eindgebruikersgroep cliënten.

In het digitaal platform van VIPP Babyconnect is een online omgeving een groep aangemaakt. Hierin kun je meepraten en meedenken.  Leden van de eindgebruikersgroep cliënten worden uitgenodigd voor deze groep.


Bewuste keuzes

Steeds meer cliënten en patiënten willen bewuste keuzes maken in de zorg die zij ontvangen, zeker als er verschillende zorgverleners betrokken zijn. Ook willen zij hun zorggegevens gemakkelijk kunnen inzien en bepalen met wie zij deze delen. Op dit moment hebben cliënten geen eenvoudige toegang tot hun zorggegevens. Ook hebben zij in de praktijk geen controle over wie deze gegevens kunnen gebruiken of inzien.

*  VIPP staat voor versnellingsprogramma informatie-uitwisseling patiënt en professional.

 

Maak hieronder kennis met de leden van de eindgebruikersgroep cliënten: 

De groep gaat groeien. Nieuwe leden voegen we zo snel mogelijk toe.

Heb je vragen?

Wil je meer weten over de eindgebruikersorganisatie van Babyconnect? Neem dan contact op met Anneke Kamer, projectleider gebruikersorganisatie.

Mijn naam is Carine en ik ben getrouwd met Sydney Besselink. Samen hebben we Quintin (3) en Memphis (regenboog kindje) gekregen. Ik ben vooruitstrevend en een echte strijder. Dat laatste komt vooral doordat ik veel ervaring heb met de zorg vanwege nierproblemen en dan leer je wel om assertief te zijn. Ik houd ervan om uitdagingen aan te gaan en om zorgverleners aan hun mouw te trekken. En vice versa. Daarnaast vind ik bloggen, vloggen en social media marketing en digitale zorg leuk. En natuurlijk ook mijn uitdagende baan als medewerker Zorgpanel en Keuzehulpen bij Patiëntenfederatie Nederland. Schrijven, organiseren en pionieren zijn mijn sterke punten.

Ik draag graag bij aan een goed toegankelijke persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) voor cliënt en zorgverlener die betaalbaar, begrijpelijk, interactief en compleet is. Een gebrek aan een goede PGO bleek tijdens beide zwangerschappen een groot gemis. Over de nut en noodzaak van een PGO schreef ik een blog.

Carine Besselink

Mijn naam is Margreet Lont. Sinds de zomer van 2019 ben ik mama van Vera. Rotterdam is de thuisbasis voor ons gezin. 

Ik houd van lekker eten, koken en bakken en ik schiet graag af en toe een mooi plaatje met mijn camera. Ik werk bij het ministerie van VWS. 

Organiseren gaat mij goed af, net als het analyseren en optimaliseren van processen. Ik deel graag mijn kennis van en wensen voor gegevensuitwisseling in de geboortezorg. Daarnaast denk ik ook graag mee met de mogelijkheid om resultaten uit de verschillende eindgebruikersgroepen samen te brengen. Dit ook vanuit mijn gedachte dat digitalisering van de geboortezorg pas goed werkt als alle groepen in de keten samenwerken.

Margreet Lont

Ik ben Rachel van der Molen. Ik ben 28 jaar en zit middenin een fertiliteitstraject. Voor een luisterend oor kunnen mensen bij mij terecht. Ik help bij het oplossen van problemen en heb gevoel voor cijfers. Ik houd van praten en bezig zijn met mensen. Daarnaast ga ik graag op vakantie.

In de eindgebruikersgroep denk ik graag mee over hoe de uitwisseling van gegevens beter kan. Het uitwerken van ideeën en deze ideeën inzetten vind ik leuk.

Rachel van der Molen

Ik ben Annika, 32 jaar. Met Robert, dochter Lea en katten Six en Ted woon ik in Amsterdam. Ik houd van improvisatietheater, lesgeven, lezen, lekker eten en trainingsacteren. Mijn sterke punten zijn mijn humor, inlevingsvermogen, improviseren en aanpassingsvermogen.

Voor de eindgebruikersgroep heb ik me aangemeld omdat ik samen wil sparren over digitale gegevensuitwisseling en een omgeving wil testen.

Annika van Oostveen

Mijn naam is Marlies de Poel, 38 jaar. Ik woon samen met Jos, moeder van zoon Duuk en dochter Pip.

Doordat ik onlangs zwanger was, realiseer ik mij des te meer hoe belangrijk het goed uitwisselen van informatie en op de juiste manier communiceren met de cliënt is en ben ik dus heel enthousiast dat ik vanuit de gebruiker mag meedenken in dit project.

Sinds januari 2020 ben ik lid van Moederraad Geboortehart en vanuit die rol betrokken geraakt bij Babyconnect.

In Noord-Holland is een subsidieaanvraag toegekend waarmee een deel van het programma vooruitlopende op ander regio’s geïmplementeerd kan worden. De Moederraad Geboortehart is mede ondertekenaar geweest van deze subsidieaanvraag en zittook in de stuurgroep van Babyconnect.

Marlies de Poel

Mijn naam is Anouk Kaiser, ik ben 38 jaar oud, woon samen met mijn vriend, ons zoontje van 1,5 jaar oud en onze twee hondjes. Ik ben betrokken bij geboortezorg, omdat ik naar aanleiding van mijn eigen zwangerschap, bevalling en kraamtijd de sterke drive voelde om de geboortezorg te verbeteren. Het gaat mij vooral om de keuzevrijheid en eigen regie van de vrouw te versterken. 

Toen ik zwanger werd was het heel anders dan ik had verwacht. Ik zag er altijd heel erg tegenop om zwanger te worden en te bevallen en dacht vaak kon ik maar de man zijn. Pas toen ik zwanger was dacht ik “Wauw, dit is zo bijzonder!”. Ik voelde me juist heel erg goed, krachtig en bevoorrecht dat ik mijn kindje in mijn buik mocht dragen. En omdat ik me zo goed voelde, merkte ik dat ik alle controles en de sterke focus op risico’s in de geboortezorg helemaal niet prettig vond – het voelde alsof ik bang gemaakt werd en ik onder druk gezet werd om vooral te kiezen voor medisch ingrijpen in plaats van te vertrouwen in mijzelf en in mijn lijf. Dat heeft er uiteindelijk ook toe geleid dat ik niet de zwangerschap, bevalling en kraamtijd heb gehad die ik voor ogen had. Na afloop heb ik me verdiept in waarom het allemaal zo gelopen is en of mijn ervaring op zichzelf stond. 

Ik kwam erachter dat ik zeker niet de enige was en dat zelfs 1 op de 5 vrouwen negatief terugkijkt op de bevalling, waarbij als belangrijke redenen worden aangegeven het-niet-gehoord-voelen, geen keuzevrijheid en controleverlies. Toen wist ik zeker, dit mag niet langer zo doorgaan! Er moet snel iets veranderen in de geboortezorg en daar wil ik me voor inzetten. De (ervaring van) de vrouw/client moet centraal staan. Zo kwam ik uit bij de landelijke cliëntenorganisatie in de geboortezorg – Stichting Zelfbewustzwanger. Via dit goede doel zet ik me nu ruim een jaar in om de belangen van vrouwen op landelijk niveau te behartigen. 

Anouk Kaiser

Hoi, ik ben Karen Thomson-Knipschild en sinds november 2020 de trotse ouder van Eleanor, samen met mijn man Felix. Toen ik zwanger werd en me voorbereidde op de bevalling door een cursus hypnobirthing te volgen, keek ik mijn ogen uit. Wat is het geboorteproces bijzonder en wat heeft Nederland een uniek geboortesysteem….Ik had van dit alles geen weet.

Mijn zwangerschap verliep vrijwel zorgeloos en ik had een prachtige geboorte waardoor ik me enorm krachtig voelde. Tegelijkertijd hoorde ik ook dat veel vrouwen om mij heen niet zo een positieve ervaring hadden en dat er veel angst heerst rondom bevallen. Ik verdiepte me in de zwangerschap, de bevalling en kraamtijd. Wat een boeiende wereld, waarin zoveel samenkomt; fysiek en mentaal, meerdere zorgprofessionals, controle en loslaten. Via mijn verloskundige werd ik op de hoogte gebracht van VIPP Babyconnect. Ik browsde de hele site af en de beschreven werkwijze waarin de cliënt centraal staat sprak me erg aan, omdat ik dit principe ook nastreef in mijn eigen werk als ontwerper bij KLM.

Ik leerde dat vertrouwen en communicatie sleutelwoorden zijn in de geboortezorg. Een belangrijke hulpmiddel om tot vertrouwen tussen cliënt-zorgverlener en tussen zorgverleners onderling te komen is het gemakkelijk en snel uitwisselen van digitale gegevens. Als je naar dezelfde informatie kijkt is dat niet alleen efficiënter, maar draagt het bij aan het opbouwen van vertrouwen en voorkomt het miscommunicatie. Dat willen we toch allemaal nastreven?

Daarom denk ik graag mee met de eindgebruikersgroep over hoe we dit in Nederland voor elkaar kunnen boxen!

Karen Thomson