1. Nieuws
  2. ‘Gebruikers de spil bij VIPP Babyconnect’

‘Gebruikers de spil bij VIPP Babyconnect’

19 november 2020

In het welkomstwoord bij de online eindgebruikersdag raakte Dorine Veldhuyzen, bestuurder VIPP Babyconnect, meteen de kern: “De stem van de eindgebruikers staat centraal in de aanpak van VIPP Babyconnect.” De secretaris-generaal van VWS, Erik Gerritsen, die ook een toespraak hield, beaamde dit. “Babyconnect is bedacht door en voor gebruikers.”

“Het is wetenschappelijk bewezen,” vertelde Dorine Veldhuyzen, “dat wanneer eindgebruikers betrokken worden en blijven bij de ontwikkeling van project of product, de kans op slagen of het in gebruik nemen ervan veel groter is.” Op die manier voorkomen we dat er olifantenpaadjes ontstaan, waarbij gebruikers hun eigen pad creëren, aldus Dorine.

 

De eindgebruikers moeten ook regie hebben over de uitwisseling. Zij beslissen welke gegevens op welk moment nodig zijn. En dat verschilt per categorie gebruikers. “We kwamen erachter dat de behoeftes rondom informatie-uitwisseling bij cliënten, zorgverleners, zorgorganisaties en data-analisten en data-analisten uiteenlopen.” Hun wensen en eisen bespreken zij in verschillende gebruikersgroepen. “Hiermee komt de regie op de juiste plek te liggen.”

Erik Gerritsen is enthousiast over de aanpak van het programma: “De rol die Babyconnect toekent aan de eindgebruikers is een voorbeeld voor andere sectoren. De aanpak is heel goed uitgedacht,” zei Erik Gerritsen. “VIPP Babyconnect heeft de steun van VWS, van mij en alle bewindslieden.”

Hij deed daarbij wel een dringende oproep aan iedereen die betrokken is bij het in de praktijk brengen van digitale gegevensuitwisseling. “Pak het moment. Het voor elkaar krijgen van digitale gegevensuitwisseling is een taai proces, met vele betrokken partijen en belangen. Maar ik ben ongeduldig. Ik roep op om te versnellen. Nú kun je gebruikmaken van de subsidieregeling. Dus pak het moment!”

Dorine Veldhuyzen is directeur/bestuurder bij VIPP Babyconnect .

Erik Gerritsen is Secretaris-Generaal bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Een secretaris-generaal is de hoogste ambtenaar bij het ministerie.

Hieronder een visuele impressie van de presentaties van Dorine Veldhuyzen en Erik Gerritsen: