1. Nieuws
  2. Friesland en Zwolle op weg naar de subsidieaanvraag

Friesland en Zwolle op weg naar de subsidieaanvraag

15 december 2020

De weg naar een VIPP Babyconnect subsidieaanvraag vergt samenwerking en voorbereiding. De regio Friesland/Zwolle heeft inmiddels een eerste versie van de subsidieaanvraag voorgelegd aan het programmabureau voor toetsing. Projectleider Nienke Lemstra vertelt meer over de ondersteuning die nodig is en de weg die is afgelegd. “We zijn nu de laatste handtekeningen aan het ophalen en we willen in de subsidieronde van december 2020 mee.”

Nienke werkt bij de regionale samenwerkingsorganisatie (RSO) GERRIT. GERRIT is actief voor zorgverleners in Groningen, Friesland en Drenthe. Nu zijn ze actief voor de verloskundige samenwerkingsverbanden (VSV) in Friesland en VSV Zwolle en voert GERRIT de projectleiding uit voor VIPP Babyconnect, dit alles in goede en nauwe samenwerking met ROS Friesland.

Stichting GERRIT faciliteert

In verschillende regio’s in Nederland werken zorgaanbieders samen om (digitale) gegevensuitwisseling en communicatie te bevorderen. RSO’s ondersteunen deze regio’s. Een RSO helpt met afspraken en technische oplossingen en kan ook projectleider zijn. “Vanuit GERRIT faciliteren we de samenwerking voor de gegevensuitwisseling. We zorgen voor netwerkbeheer, support en ondersteunen bij doorontwikkeling”, licht Nienke toe. “Mensen vergeten dat bij techniek veel meer komt kijken. Zo is bijvoorbeeld ook scholing en voorlichting nodig.”

De subsidie VIPP Babyconnect is aan te vragen door een regionaal partnerschap van minimaal 3 VSV’s. “We hebben de aanvraag voorbereid met de VSV’s in Friesland en VSV Zwolle. De andere VSV’s komen daar later dan wellicht nog bij. Daarom zijn wij als RSO ook penvoerder, ons werkgebied is heel Noord Nederland.”

Tijd nemen

Voordat GERRIT betrokken werd bij VIPP Babyconnect was de RSO al actief in de geboortezorg in de regio’s. Zo ondersteunt GERRIT bijvoorbeeld Edifact. Nienke: “We zijn nu anderhalf jaar bezig met VIPP Babyconnect.” De regio wilde begin 2020 de subsidieaanvraag doen, maar besloot meer tijd te nemen. “Er kwamen vragen boven over de kosten en over de standaarden. Die wilden we eerst onderzoeken.” Op dit moment, terwijl de subsidieaanvraag voor toetsing bij het programmabureau Babyconnect ligt, is nog niks bekend over de kosten. “Daar hebben we in de aanvraag na overleg met VIPP Babyconnect en VWS afspraken over gemaakt.”

Het wiel uitvinden

Met andere RSO’s is vrijwel dagelijks contact. “Zeker in de voorbereiding is dit nodig. We willen niet allemaal het wiel opnieuw uitvinden”, vertelt Nienke. Ook met ROS Friesland (regionale ondersteuningsstructuur) wordt samengewerkt. “We proberen daarnaast een integrale oplossing neer te zetten voor de gehele regio samen met de andere VIPP-programma’s waaraan we werken.”

Vertrouwen

De kwaliteit van de geboortezorg verbeteren door digitale gegevensuitwisseling, iedere zorgverlener of zorgorganisatie staat hier achter. “De weg daar naartoe is alleen nog onbekend. Daarom is het belangrijk dat er vertrouwen is in de projectleiding en dat er wordt samengewerkt”, geeft Nienke graag nog mee.

Nienke Lemstra heeft meegewerkt aan een webinar georganiseerd door het CPZ.

Ondersteuning bij subsidieaanvraag

Nienke (in samenwerking met ROS Friesland) is de afgelopen tijd bij het schrijven van een subsidieaanvraag ondersteund door Susanne Zuidhof. Zij is lid van het ondersteuningsteam van VIPP Babyconnect. Deze samenwerking verliep erg prettig. “Door regelmatige overleggen en korte lijntjes om ad hoc vragen te beantwoorden, hebben we in korte tijd een prachtige aanvraag geschreven”, vertelt Susanne over de samenwerking tussen haar en Nienke.

Wil jij ook aan de slag met digitale gegevensuitwisseling in jouw regio? Neem dan contact op met het ondersteuningsteam via info@carecodex.org.