1. Nieuws
  2. Ondersteuningsteam biedt hulp aan regio’s

Ondersteuningsteam biedt hulp aan regio’s

17 juni 2020

Regionale partnerschappen hebben behoefte aan intensievere ondersteuning bij de aanvraag van de subsidie en de implementatie van VIPP Babyconnect. Met een ondersteuningsteam geeft het programmabureau hier gehoor aan.

Het team bestaat uit Susan Osterop, Susanne Zuidhof, Evelien Cellissen, Pieter Don, Marleen Veninga (met zwangerschapsverlof) en Thirza de Weerd (van links naar rechts). Evelien en Pieter zijn nieuw bij het programmabureau en stellen zich in de volgende nieuwsbrief voor.

De ondersteuning die het team biedt, is op maat. Iedere regio heeft eigen wensen en behoeftes. Je kunt het team bijvoorbeeld inzetten voor:

  • Hands-on ondersteuning bij de subsidieaanvraag: De teamleden kunnen ingezet worden om samen met de regio een plan van aanpak te schrijven op basis van de ‘Handreiking bij schrijven subsidieaanvraag VIPP Babyconnect (technisch implementatieplan)’;
  • Contact tot stand brengen tussen de penvoerders (RSO/ROS) en de VSV’s en IGO’s en het begeleiden hierbij;
  • Regionale partnerschappen kunnen ondersteuning krijgen bij de implementatie in de regio;
  • Presentaties en trainingen in regio’s.

Wil je ook ondersteuning voor de komende subsidierondes?

Neem dan contact met ons op! We helpen je graag verder. Stuur een bericht naar info@carecodex.org.

 

Over VIPP Babyconnect

VIPP Babyconnect is een versnellingsprogramma voor informatie-uitwisseling tussen patiënt en professional en professionals onderling. Het heeft als doel naadloos aansluitende zorg voor moeder en kind(eren) rond de zwangerschap en geboorte te realiseren.

VIPP Babyconnect houdt zich bezig met landelijke en regionale ondersteuning om dit doel te realiseren. Het programmabureau maakt beleid, verbindt betrokken partijen, faciliteert ontwikkeling technologie, stelt afspraken op, ondersteunt regio’s bij de aanvraag en implementatie door onder kennisuitwisseling en het verzorgen van trainingen.