1. Nieuws
  2. Eindgebruikers zijn en blijven het kompas

Eindgebruikers zijn en blijven het kompas

22 november 2022

De landelijke eindgebruikersbijeenkomsten verschuiven langzaam naar meer eindgebruikersactiviteiten in de regionale partnerschappen. Een logische verschuiving om te komen tot gegevensuitwisseling die echt werkt; door en met eindgebruikers. We geven je een update van de laatste ontwikkelingen.

Landelijke bijeenkomsten
Tijdens de laatste twee landelijke eindgebruikersbijeenkomsten voor cliënten en zorgverleners werden allerlei thema’s besproken. Zoals de ontwikkelingen van de Innovatie & Beheercyclus, de landelijke ontwikkelagenda en daarmee samenhangende aanvragen en wensen uit de praktijk en hoe het proces hiervan verloopt. Ook werd overlegd waar de grenzen en kaders van het primaire zorgproces liggen. Dit zijn onderwerpen die regio overstijgend zijn.

Vanuit de eindgebruikersgroep zorgverleners kreeg het programmabureau het mandaat om vooral door te gaan met het organiseren van bijeenkomsten met het verzoek de inzet van zorgverleners minimaal te houden en vooral veel online te organiseren. Cliënten gaven daarnaast het advies om op zoek te gaan naar nieuwe cliënten voor een frisse blik. 

Activiteiten in de regio’s
Bij de regionale partnerschappen vonden afgelopen maanden ook verschillende activiteiten door en met eindgebruikers plaats. Denk daarbij aan themabijeenkomsten om tot een leverancierskeuze te komen, het plan van eisen voor de implementatie en het vormen van een implementatieteam.

Eindgebruikers zijn en blijven het kompas
De integrale gegevensuitwisseling in de geboortezorg gaat natuurlijk door, ook als het programmabureau Babyconnect stopt. Om dit duurzaam voort te zetten, hebben geboortezorgpartijen samen opgeschreven hoe ze dat moeten doen. Het belangrijkste hierbij is dat we blijven varen op het kompas van de eindgebruikers. Samen met de eindgebruikers zijn we begonnen met de opzet van een eindgebruikersorganisatie. We verwachten begin 2023 de kaders voor de Innovatie & Beheercyclus en de eindgebruikersorganisatie op te leveren en te presenteren.

Eindgebruikers krijgen veel steviger mandaat
Terwijl de implementatie in de regionale partnerschappen vorm krijgt en échte uitwisseling met de Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO) en tussen zorgverleners onderling ontstaat, moeten ook landelijke afspraken gemaakt worden. Zoals het prioriteren van de meerjarige implementatie- en ontwikkelagenda gegevensuitwisseling voor de geboortezorg. Bij de nieuw te vormen eindgebruikersorganisatie gaan we vanuit de regio-community een kerngroep vormen met mensen die een stevig mandaat krijgen en bij de meerjarige agenda betrokken worden. Hiervoor gaan we de komende maanden al op zoek naar deelnemers die dit kunnen en willen oppakken.

 Van oud naar nieuw
Zo’n overgangsperiode is altijd een lastig proces. We gaan straks de oude vorm loslaten en de nieuwe inrichten. Om de precieze inhoud toe te lichten, organiseren we binnenkort een online workshop. De datum hiervoor is nog niet bekend, maar houd onze website in de gaten.

Meer informatie
Heb je vragen over dit onderwerp of wil je deelnemen aan de kerngroep? Laat het ons weten, graag zelfs! Neem contact met ons op via info@carecodex.org.