1. Nieuws
  2. Eindgebruikers buigen zich over registratie en kwaliteit van data

Eindgebruikers buigen zich over registratie en kwaliteit van data

16 maart 2022

De eindgebruikersgroepen zorgorganisaties en data-analisten/onderzoekers kwamen eind februari en begin maart weer bij elkaar. De vertegenwoordigers van zorgorganisaties leverden input over de registratie en dossiervorming. De data-analisten en onderzoekers gingen aan de slag met de kwaliteit van data en het nut van goede registratie. De bijeenkomsten leverden veel informatie op die mee wordt genomen richting de regio’s en andere stakeholders.

Met de eindgebruikersgroep zorgorganisaties werd met aan de hand van 8 tips van Registratie aan de Bron allerlei informatie opgehaald. Zo blijkt het in de praktijk lastig voor zorgmedewerkers om een relatie te leggen tussen de structuur van dossiervorming en programma’s als VIPP Babyconnect. Bewustwording is sowieso een belangrijk aspect: om mensen mee te krijgen, is echt een gedragsverandering en bewustwording nodig. Het belang inzien van goede dossiervorming en breder van digitale gegevensuitwisseling is de basis. Daarbij kunnen voorbeelden en een perspectief helpen. Succesverhalen inspireren. De reacties van de deelnemers nemen we mee naar de regionale partnerschappen die aan de slag gaan met de versnelling rondom de registratie.

Kwaliteit van data

Ook met de data-analisten en onderzoekers werd op 8 maart via de Mentimeter informatie opgehaald. Daarvoor kregen zij eerst nog een korte presentatie over het duurzaam informatiestelsel geboortezorg waaraan met allerlei partijen wordt gewerkt. Met die kennis in het achterhoofd werd met de vragen onder andere gekeken naar de kwaliteit van data én de ontwikkelagenda. Data is volgens de deelnemers van goede kwaliteit als die betrouwbaar en vergelijkbaar is. Daarbij moet de data ook maar voor één uitleg vatbaar zijn. Uit de vragen blijkt dat het belangrijk is om kort-cyclische stappen in de keten te hebben voor het analyseren en verbeteren van de kwaliteit van de zorg. Dan heeft de zorg er ook wat aan en wordt duidelijker waarom het aanleveren van goede data/ goed registeren belangrijk is. Op de ontwikkelagenda moet in elk geval de kwaliteit en bruikbaarheid van data terugkomen. Alleen daarmee kan goed onderzoek worden gedaan). De input van de deelnemers werd in dezelfde week meteen meegenomen naar een bijeenkomst over de ontwikkelagenda.

Gezamenlijk

De eerste ronde eindgebruikersbijeenkomsten is met deze twee bijeenkomsten achter de rug. De volgende bijeenkomsten staan in mei en juni gepland. De cliënten en zorgverleners komen gezamenlijk bij elkaar op 10 mei. Ook de eindgebruikersgroepen zorgorganisaties en data-analisten/onderzoekers hebben een gezamenlijke bijeenkomst. Deze staat gepland op 1 juni. Naast de bijeenkomsten worden eindgebruikers ook tussendoor nog betrokken. Dat kan in kleinere werkgroepen of op individuele basis zijn. Zo heeft een cliënt meegewerkt aan verschillende kick-offs van regionale partnerschappen.
Wil jij ook meedenken en meedoen in een van de landelijke eindgebruikersgroepen? Laat het weten via info@carecodex.org.