1. Nieuws
  2. Duurzame bekostiging digitale gegevensuitwisseling: samen zoeken naar oplossingen

Duurzame bekostiging digitale gegevensuitwisseling: samen zoeken naar oplossingen

28 februari 2023

De extra inspanningen en kosten die samenhangen met het realiseren van de digitale gegevensuitwisseling worden tot en met 2024 afgedekt door de VIPP Babyconnect subsidieregeling.

Het is natuurlijk van groot belang dat de bekostiging na 2024 ook geregeld wordt, zodat de zorgaanbieder (zorgverlener) niet geconfronteerd wordt met hogere kosten die niet in de huidige tarieven zijn opgenomen. Om te komen tot duurzame bekostiging is een complex proces.
Samen met diverse betrokken organisaties en eindgebruikers zoeken we naar mogelijke opties. De afgelopen maanden hebben verschillende overleggen plaatsgevonden.

Opstart overleg duurzame bekostiging 
Samen met de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit), Zorgverzekeraars Nederland, VWS en vertegenwoordiging vanuit de regionale partnerschappen kijken we op welke manier duurzame bekostiging na 2024 vorm kan krijgen. Vragen die daarbij naar voren komen zijn: Hoeveel gaan de de (netto) extra materiële kosten (leverancierskosten) bedragen en hoe gaan de geldstromen lopen? De extra materiele kosten en de kosten van de samenwerking (de governance) rondom de Innovatie- en beheercyclus Gegevensuitwisseling Geboortezorg moeten op een passende manier gedekt gaan worden door vanuit de Zorgverzekeringswet de bestaande tarieven te verhogen of een andere nieuwe vergoeding te introduceren. Er komt dus sowieso een oplossing.

Voor het einde van 2023 moet er zicht zijn op deze oplossing(en) zodat in 2024 de voorbereidingen voor uitwerking en contractering tijdig kan worden gerealiseerd.

Samenwerking met leveranciers
Digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg wordt nu live in de diverse regionale partnerschappen doorontwikkeld en geïmplementeerd. Dit vraagt van de partnerschappen, de leveranciers en het landelijk programmabureau veel afstemming en overleg. Zoals afstemming over bijvoorbeeld het opleveren van (deel)producten, de afdekking van juridische en financiële risico’s. Het werken vanuit het gemeenschappelijk belang en de maatschappelijke opgave is geen simpele klus. Door samen telkens terug te grijpen op het doel – betere zorg voor moeder en kind door inzet van digitale gegevensuitwisseling – lukt het om stappen in dit complexe proces te zetten.  

Meer uitleg over duurzame bekostiging en de opbouw van de kosten vind je in de factsheet: Opbouw kosten veilige digitale gegevensuitwisseling.