Samen zorgen dat het werkt!

Home » Doe mee

Stappen om aan de slag te gaan

Het actieprogramma Babyconnect heeft als ambitie de komende jaren zoveel mogelijk regio’s te helpen met het tot stand brengen van digitale gegevensdeling tussen zorgverleners en tussen zorgverleners en cliënten/patiënten.

Op deze en op volgende pagina’s vind je informatie en hulpmiddelen voor de verschillende stappen om informatie-uitwisseling in jouw regionaal partnerschap te realiseren. Dit stappenplan of deze toolkit blijven we de komende jaren aanvullen en uitbreiden. Medio 2019 zijn er twee stappen die genomen kunnen worden door regio’s:

Share This