Oplevering producten

  1. Digitale gegevensuitwisseling
  2. Oplevering producten

VIPP Babyconnect loopt af in 2024. De geboortezorg in Nederland is dan voldoende op weg geholpen om veilige digitale gegevensuitwisseling te realiseren. In regionale partnerschappen is de implementatie hiervan onderweg, met de betrokkenheid van de eindgebruikers

Blijvende informatiebronnen

De website van Babyconnect (www.babyconnect.org) en het digitaal platform zijn blijvende informatiebronnen. Hierop vind je onder andere ervaringen, informatie over de trainingen en links naar onder andere het afsprakenstelsel.

Een aantal producten helpt de regionale partnerschappen ook na het eindigen van VIPP Babyconnect om digitale gegevensuitwisseling te realiseren en om toekomstige ontwikkelingen te kunnen oppakken.

Eindgebruikersorganisatie

Eindgebruikers hebben een permanent stem in de geboortezorg. Daar wordt tijdens de looptijd van VIPP Babyconnect aan gewerkt. Het doel: een eindgebruikersorganisatie waarin diversiteit, verbinding, samenwerking en betrokkenheid kenmerkend zijn. Met alle partijen in de geboortezorg zorgen we dat eindgebruikers betrokken zijn en blijven bij veilige digitale gegevensuitwisseling en toekomstige innovaties.

 

Innovatie- en beheercyclus Gegevensuitwisseling Geboortezorg

Om veilige digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg te realiseren, is een gezamenlijke visie nodig. Net als duidelijkheid over rollen, verantwoordelijkheden en een structuur waarin je dit vastlegt. Dit doe je in een innovatie- en beheercyclus. De afspraken in deze cyclus zorgen ervoor dat eindgebruikers krijgen wat ze willen: de juiste informatie op het juiste moment op de juiste plek. Allerlei partijen uit de geboortezorg werken samen aan de Innovatie- en beheercyclus Gegevensuitwisseling Geboortezorg.

 

Afsprakenstelsel Interoperabiliteit Geboortezorg

Het Afsprakenstelsel Interoperabiliteit Geboortezorg beschrijft de afspraken, architectuur en (technische) specificaties die nodig zijn om interoperabiliteit van geboortezorg te bereiken. Het is een weerslag van methoden waarmee het delen van gegevens in de geboortezorg kan worden gerealiseerd. Hierbij verschillende bestaande oplossingen samenwerken waardoor het duurzaam delen van gegevens mogelijk is. Het afsprakenstelsel wordt steeds verder uitgebreid met kennis en nieuwe inzichten. In de Innovatie- en beheercyclus wordt besloten welke aanpassingen en nieuwe kennis toegevoegd worden aan het afsprakenstelsel. Het afsprakenstelsel is dan ook een blijvend stelsel voor de geboortezorg.

 

Trainingsaanbod

Er is een trainingsaanbod met verschillende inhoudelijke modules voor regionale partnerschappen die digitale gegevensuitwisseling in de praktijk gaan brengen.. Zo is het mogelijk om een workshop, webinar, training te volgen. Er is ook een e-learning op maat beschikbaar. Na afloop van VIPP Babyconnect blijft dit trainingsaanbod beschikbaar voor de geboortezorg.

 

Good practices

Link naar pagina op website (wordt gemaakt)

 

Monitor

Hierover komt later meer informatie